Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 4

Hof Arnhem-Leeuwarden, 9 januari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:162 Van Scherpenzeel's Oliehandel B.V. / Truck & Trailerservice Swifterbant B.V. (TvHB 2019/11)

T.W. de Waard

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van T.W. de Waard

Samenvatting

Kwalificatie, beëindiging

Deze zaak betreft een hoger beroep van een verzoek tot verlenging van de ontruimingsbescherming met betrekking tot een onbemand pompstation. In eerste aanleg had de huurder primair verzocht niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn verzoek omdat het gehuurde volgens hem bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW betrof, en subsidiair had de huurder verlenging van de ontruimingstermijn verzocht. De verhuurder had eveneens tot niet-ontvankelijkheid geconcludeerd, maar juist omdat het gehuurde volgens hem onbebouwde grond betrof. De kantonrechter verlengde de ontruimingstermijn tot een jaar omdat volgens hem sprake was van bedrijfsruimte ex art. 7:230a BW. Het hof oordeelt daarentegen dat sprake is van de huur van onbebouwde grond, omdat het gehuurde niet kwalificeert als een gebouwde onroerende zaak. Het hof oordeelt vervolgens echter dat geen rechtsgeldige opzegging van de huuroveree...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Kwalificatie, beëindiging

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

3 De vaststaande feiten

4 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

5 De verzoeken in principaal en incidenteel hoger beroep

6 De ontvankelijkheid van het hoger beroep

7 De beoordeling van de grieven en het verzoek

8 De beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
T.W. de Waard
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2019:162
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15700

Verder in 2019 nr.4

 Voorwoord

De wetgever buigt zich momenteel op het gebied van woonruimtehuur over een voorgenomen wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Woningwet en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte met de bedoelin...

 Remedies bij tekortschieten: nakoming, schadevergoeding en ontbinding

In deze bijdrage in de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’ zal ik (op hoofdlijnen) de remediële[2] mogelijkheden bespreken die contractspartijen in het algemeen en huurder en verhuurd...

 Heroriëntatie verhouding huurrecht bedrijfsruimte en Warmtewet

Op 1 januari 2014 trad de Wet van 17 juni 2013 houdende regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet 2014)[2] in werking. Deze wet heeft tot doel een betrouwbare en ...

 Een praktische leidraad ‘Koop breekt geen huur’

Nederlands vastgoed is (nog steeds) in trek, vooral bij buitenlandse investeerders. De op het vastgoed betrekking hebbende huurovereenkomsten zijn daarbij essentieel. Immers, deze bepalen voor e...

 Ontruimingsbescherming ex art. 7:230a BW - Een overzicht en een aantal procedurele aspecten uitgelicht

Art. 7:230a BW is van toepassing bij de (ver)huur van gebouwde onroerende zaken, niet zijnde woonruimte en niet zijnde 290-bedrijfsruimte. Deze ‘restcategorie’ betreft een aanzienlijk d...