Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 4

Rechtbank Gelderland, sector kanton, locatie Apeldoorn (kort geding), 4 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:877 Gemeente Apeldoorn / Stichting Mudanthe (TvHB 2019/12)

V.G.J. Boumans

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van V.G.J. Boumans

Samenvatting

Kwalificatie, ontruiming, beëindiging

Deze procedure betreft een beëindiging van een huurovereenkomst, waarbij huurder een (deel van) een zogenoemde Finse School huurt. Het gehuurde is bestemd om te worden gebruikt voor diverse kunst- en cultuuractiviteiten en als buurtrestaurant. De verhuurder zegt de huurovereenkomst op, omdat hij de panden van de Finse School wil verkopen en zegt bij de opzegging tevens de ontruiming aan. Huurder stelt zich op het standpunt dat er sprake is van een bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW, omdat het gehuurde mede is bestemd als buurtrestaurant en ook als zodanig wordt gebruikt. De kantonrechter oordeelt echter dat partijen bij het aangaan van de huurovereenkomst niet de bedoeling hebben gehad om het gehuurde te bestemmen als zelfstandig restaurantbedrijf, maar dat het buurtrestaurant één van de middelen is om het maatschappelijke doel van het gehuurde te bereike...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Kwalificatie, ontruiming, beëindiging

Kantonrechter (kort geding)

2 De feiten

3 De vordering

4 De beoordeling

5 De beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
V.G.J. Boumans
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBGEL:2019:877
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15701

Verder in 2019 nr.4

 Voorwoord

De wetgever buigt zich momenteel op het gebied van woonruimtehuur over een voorgenomen wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Woningwet en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte met de bedoelin...

 Remedies bij tekortschieten: nakoming, schadevergoeding en ontbinding

In deze bijdrage in de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’ zal ik (op hoofdlijnen) de remediële[2] mogelijkheden bespreken die contractspartijen in het algemeen en huurder en verhuurd...

 Heroriëntatie verhouding huurrecht bedrijfsruimte en Warmtewet

Op 1 januari 2014 trad de Wet van 17 juni 2013 houdende regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet 2014)[2] in werking. Deze wet heeft tot doel een betrouwbare en ...

 Een praktische leidraad ‘Koop breekt geen huur’

Nederlands vastgoed is (nog steeds) in trek, vooral bij buitenlandse investeerders. De op het vastgoed betrekking hebbende huurovereenkomsten zijn daarbij essentieel. Immers, deze bepalen voor e...

 Ontruimingsbescherming ex art. 7:230a BW - Een overzicht en een aantal procedurele aspecten uitgelicht

Art. 7:230a BW is van toepassing bij de (ver)huur van gebouwde onroerende zaken, niet zijnde woonruimte en niet zijnde 290-bedrijfsruimte. Deze ‘restcategorie’ betreft een aanzienlijk d...