Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 4

Actualiteiten

mr. C. Otte1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Boeken

J.M. Heikens, H.M. Hielkema, M.H. Wissink, Huurrechtmemo 2019/2020, Deventer: Wolters Kluwer Nederland B.V. 2019.

J. Kist, Huurrecht begrepen, Den Haag: Boom Juridisch Uitgevers 2019.

Publicaties in tijdschriften

B.J. van de Bunt & P.L. Visser, ‘Huur als alternatief voor opstal en een concrete casus voor zonnepanelen’, TvZ 2019/1/2.

L.P.W. van Vliet, ‘Annotatie Hof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2019, natrekking en schadevergoeding’, TvZ 2019/1/2.

J. Teunissen, ‘Franchisewet nu of nooit’, NJB 2019/1562, afl. 27, p. 1558-1656.

F.A. Pommer & M.B.J. Thijssen, ‘De Wet Bibob bij huur er verhuur’, HIP 2019/39, afl. 2/3, p. 17-22.

E.C.A. Brand, ‘Contracteren met een vennootschap onder firma’, HIP 2019/66, afl...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Boeken

Publicaties in tijdschriften

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
mr. C. Otte1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15703

Verder in 2019 nr.4

 Voorwoord

De wetgever buigt zich momenteel op het gebied van woonruimtehuur over een voorgenomen wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Woningwet en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte met de bedoelin...

 Remedies bij tekortschieten: nakoming, schadevergoeding en ontbinding

In deze bijdrage in de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’ zal ik (op hoofdlijnen) de remediële[2] mogelijkheden bespreken die contractspartijen in het algemeen en huurder en verhuurd...

 Heroriëntatie verhouding huurrecht bedrijfsruimte en Warmtewet

Op 1 januari 2014 trad de Wet van 17 juni 2013 houdende regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet 2014)[2] in werking. Deze wet heeft tot doel een betrouwbare en ...

 Een praktische leidraad ‘Koop breekt geen huur’

Nederlands vastgoed is (nog steeds) in trek, vooral bij buitenlandse investeerders. De op het vastgoed betrekking hebbende huurovereenkomsten zijn daarbij essentieel. Immers, deze bepalen voor e...

 Ontruimingsbescherming ex art. 7:230a BW - Een overzicht en een aantal procedurele aspecten uitgelicht

Art. 7:230a BW is van toepassing bij de (ver)huur van gebouwde onroerende zaken, niet zijnde woonruimte en niet zijnde 290-bedrijfsruimte. Deze ‘restcategorie’ betreft een aanzienlijk d...