Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 10

Op weg naar een Europese norm voor groene obligaties voor verduurzaming van de financiële sector

mr. drs. V. Capkurt en mr. G.W. Kastelein1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Groene obligaties hebben tot doel om de transitie naar een duurzame economie te helpen verwezenlijken. Groene obligaties bieden uitgevende instellingen toegang tot beleggers die op zoek zijn naar duurzaam rendement. De Europese Commissie ziet de ontwikkeling van de groene obligatiemarkt als een belangrijke bouwsteen voor haar streven naar verduurzaming van de financiële sector. Die duurzame financiële sector is nodig om de transitie naar een klimaat-neutrale economie te financieren. Op 18 juni 2019 is het langverwachte voorstel voor een uniforme Europese norm voor groene obligaties gepubliceerd om de werking van de groene obligatiemarkt te verbeteren (hierna: de EU Green Bond Standard).2

Dit artikel gaat in op de achtergrond en inhoud van de EU Green Bond Standard en de impact daarvan op de groene obligatiemarkt. De introductie van de EU Green Bond Standard is een belangrijke stap maar het is de vraag of daarmee de gewenste kanteling van kapitaalstro...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Context - Call for action

3. Wat zijn groene obligaties?

4. Huidige marktstandaarden

5. Wetgevingsproces

6. De EU Taxonomie en de EU Green Bond Standard

6.1. EU Taxonomie - afbakening van de term duurzaamheid en groen

6.2. EU Green Bond Standard

7. Volgende stappen

8. Slotopmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. V. Capkurt en mr. G.W. Kastelein1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15736

Verder in 2019 nr.10

 De kleine beheerder in de knel

De AIFM richtlijn laat het aan de lidstaten over hoe ze de kleine beheerder van beleggingsinstellingen behandelen.[1] Volgens de Wft is de vergunningplicht voor beheerders niet van toepassing op de...

 Op weg naar een Europese norm voor groene obligaties voor verduurzaming van de financiële sector

Groene obligaties hebben tot doel om de transitie naar een duurzame economie te helpen verwezenlijken. Groene obligaties bieden uitgevende instellingen toegang tot beleggers die op zoek...

 De symbiotische relatie tussen de uitgifte van elektronisch geld en het verlenen van betaaldiensten - En de impact hiervan op cadeaukaarten

Cadeaukaarten: de een gebruikt ze direct, de ander bergt ze op in een keukenlade en vergeet op den duur dat ze daar liggen.[1] De afgelopen jaren zijn er opvallend veel varianten gekomen. Denk bijv...

 De uitgifte van tokeneffecten via een ICO als alternatieve vorm van ondernemingsfinanciering voor het MKB

Het MKB heeft onvoldoende toegang tot externe financiering. Sinds de financiële crisis stijgt de populariteit van crowdfunding als alternatieve vorm van financiering voor het MKB vanwege de toeg...

 Mag ik u eens vragen… - Over inlichtingenvorderingen van toezichthouders

De afgelopen maanden stond in jurisprudentie van het CBb en de rechtbank Rotterdam wederom de inlichtingenvordering centraal. Het ging daarbij om de vraag of de verplichting medewerking te geven...