Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 10

Mag ik u eens vragen… - Over inlichtingenvorderingen van toezichthouders

mr. S.M.C. Nuijten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De afgelopen maanden stond in jurisprudentie van het CBb en de rechtbank Rotterdam wederom de inlichtingenvordering centraal. Het ging daarbij om de vraag of de verplichting medewerking te geven aan een inlichtingenvordering in strijd is of kan komen met het zogenoemde nemo tenetur-beginsel, het beginsel dat inhoudt dat niemand gedwongen kan worden aan zijn eigen veroordeling mee te werken. Het CBb oordeelde dat de toezichthouder wilsafhankelijke informatie die met een inlichtingenvordering wordt verkregen niet kan gebruiken om een boete op te leggen.[1] In de praktijk zien we nu verschillende wijzen waarop de toezichthouders met deze uitspraken proberen om te gaan.In het navolgende zal ik eerst ingaan op het ontstaan van de inlichtingenvordering, vervolgens op de hiervoor bedoelde jurisprudentie en ten slotte op de vragen die hierdoor in de nabije toekomst waarschijnlijk nog wel gesteld zullen worden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Achtergrond van de inlichtingenvordering

2. Nemo tenetur beginsel

3. Gevolgen praktijk

4. En nu?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S.M.C. Nuijten
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15740

Verder in 2019 nr.10

 De kleine beheerder in de knel

De AIFM richtlijn laat het aan de lidstaten over hoe ze de kleine beheerder van beleggingsinstellingen behandelen.[1] Volgens de Wft is de vergunningplicht voor beheerders niet van toepassing op de...

 Op weg naar een Europese norm voor groene obligaties voor verduurzaming van de financiële sector

Groene obligaties hebben tot doel om de transitie naar een duurzame economie te helpen verwezenlijken. Groene obligaties bieden uitgevende instellingen toegang tot beleggers die op zoek...

 De symbiotische relatie tussen de uitgifte van elektronisch geld en het verlenen van betaaldiensten - En de impact hiervan op cadeaukaarten

Cadeaukaarten: de een gebruikt ze direct, de ander bergt ze op in een keukenlade en vergeet op den duur dat ze daar liggen.[1] De afgelopen jaren zijn er opvallend veel varianten gekomen. Denk bijv...

 De uitgifte van tokeneffecten via een ICO als alternatieve vorm van ondernemingsfinanciering voor het MKB

Het MKB heeft onvoldoende toegang tot externe financiering. Sinds de financiële crisis stijgt de populariteit van crowdfunding als alternatieve vorm van financiering voor het MKB vanwege de toeg...

 Mag ik u eens vragen… - Over inlichtingenvorderingen van toezichthouders

De afgelopen maanden stond in jurisprudentie van het CBb en de rechtbank Rotterdam wederom de inlichtingenvordering centraal. Het ging daarbij om de vraag of de verplichting medewerking te geven...