Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 10

Nieuws

mr. P.V.B.M. Deza de Massiac, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wet- en regelgeving nationaal

Ministerie van Financiën

Wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Op 17 augustus 2019 is het ontwerpvoorstel voor de wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 i.v.m. de doorberekening van 2020 door het Ministerie van financiën ter consultatie voorgelegd. Het ontwerpvoorstel bevat onder meer: wijzigingen van (vijf) maatstaven waarmee de toezichtkosten onder de personen in een toezichtcategorie worden verdeeld, toevoeging van enkele personen die door de Securitisatie Verordening onder het toezicht van de AFM zijn gaan vallen (Securitisation Special Purpose Vehicles en Third Party Verifiers) en een technische wijziging t.a.v. de resolutietaak voor verzekeraars. De consultatietermijn loopt tot 14 september 2019.

Overig nationaal

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Vragenlijst voor beleggingsinstellingen: risico’s witwassen en terrorismefinanciering

Op 16 augu...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Wet- en regelgeving nationaal

Ministerie van Financiën

Wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Overig nationaal

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Vragenlijst voor beleggingsinstellingen: risico’s witwassen en terrorismefinanciering

Ministerie van Financiën

Kamerbrief over de samenstelling en tussenrapport van de werkgroep kapitaalmarktunie

Kamerbrief over het (wettelijk) kader t.a.v. Europese grensoverschrijdende banken

Kamerbrief update risicoreductie Europese banken

Beantwoording Kamervragen zekerheidsrechtelijke positie banken

Kamerbrief onderzoeksrapport ‘Blockchain en het Recht’

Kamerbrief verkenning markt voor groene financiering

European developments

EUROPEAN LEGISLATION AND REGULATION

ESRB decision on the postponement of certain reports on actions and measures taken pursuant to ESRB recommendations

ESRB recommendation amending recommendation ESRB/2016/14 on closing real estate data gaps

ECB decision on the procedure and conditions for exercise by a competent authority of certain powers in relation to oversight of systemically important payment systems

EESC opinion on EC Communication regarding Investment Plan for Europe

EIOPA decision on internal rules in relation to processing of personal data

ECB decisions on delegation of power to adopt decisions on passporting, acquisition of qualifying holdings and withdrawal of authorisations

ECB decision concerning the establishment of an Administrative Board of Review and its operating rules

SRB and EC sign Memorandum in respect of cooperation and information exchange pursuant to the SRMR

Other European Developments

Joint Committee of European Supervisory Authorities (Joint Committee)

ESAs respond to the EC on the exclusion of performance scenarios options from PRIIPs consumer testing exercise

European Banking Authority (EBA)

EBA publishes advice to the EC on the implementation of the final Basel III framework

EBA publishes first of three opinions on the implementation of European Deposit Guarantee Schemes

EBA publishes Single Rulebook Q&As

EBA publishes clarifications to the fifth set of issues raised by its Working Group on APIs under PSD2

EBA publishes report on asset encumbrance

EBA publishes report on funding plans

European Central Bank (ECB)

ECB publishes article on the crypto-asset phenomenon, its risks and measurement issues

ECB publishes report on declared time commitment of non-executive directors in the SSM

ECB working group issues recommendations on the transition from EONIA to €STR for cash and derivatives products

ECB publishes revised supervisory expectations for prudential provisioning for new non-performing loans

ECB and ECA agree on Memorandum of Understanding

ECB publishes paper on whether stablecoins are the solution for stability in crypto-assets

International developments

Financial Stability Board (FSB)

FSB publishes insights on SupTech applications for AML

Basel Committee on Banking Supervision (Basel Committee)

Basel Committee publishes FAQs on new SA for operational risk capital

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
mr. P.V.B.M. Deza de Massiac, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15739

Verder in 2019 nr.10

 De kleine beheerder in de knel

De AIFM richtlijn laat het aan de lidstaten over hoe ze de kleine beheerder van beleggingsinstellingen behandelen.[1] Volgens de Wft is de vergunningplicht voor beheerders niet van toepassing op de...

 Op weg naar een Europese norm voor groene obligaties voor verduurzaming van de financiële sector

Groene obligaties hebben tot doel om de transitie naar een duurzame economie te helpen verwezenlijken. Groene obligaties bieden uitgevende instellingen toegang tot beleggers die op zoek...

 De symbiotische relatie tussen de uitgifte van elektronisch geld en het verlenen van betaaldiensten - En de impact hiervan op cadeaukaarten

Cadeaukaarten: de een gebruikt ze direct, de ander bergt ze op in een keukenlade en vergeet op den duur dat ze daar liggen.[1] De afgelopen jaren zijn er opvallend veel varianten gekomen. Denk bijv...

 De uitgifte van tokeneffecten via een ICO als alternatieve vorm van ondernemingsfinanciering voor het MKB

Het MKB heeft onvoldoende toegang tot externe financiering. Sinds de financiële crisis stijgt de populariteit van crowdfunding als alternatieve vorm van financiering voor het MKB vanwege de toeg...

 Mag ik u eens vragen… - Over inlichtingenvorderingen van toezichthouders

De afgelopen maanden stond in jurisprudentie van het CBb en de rechtbank Rotterdam wederom de inlichtingenvordering centraal. Het ging daarbij om de vraag of de verplichting medewerking te geven...