Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 5

Het kraakverbod: een uitgehold verbod?

mr. Th.S.M. Fraai en mr. V.T. Acar1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Vanaf 1 oktober 2010 is kraken op grond van de Wet kraken en leegstand verboden. Desondanks bleek de praktijk weerbarstig. De wet leidde er niet toe dat eigenaren direct ‘bevrijd’ waren van de personen die de onroerende zaak hadden gekraakt. Dit hebben de Kamerleden Koerhuis en Van Toorenburg ook geconstateerd. Zij hebben opgemerkt dat de Wet kraken en leegstand niet wordt gehandhaafd, waardoor het kraakverbod de facto wordt uitgehold. Zij hebben daarom op 17 mei 2018 een motie ingediend waarin zij de regering verzoeken om het kraakverbod in ere te herstellen.2 Op 29 januari 2019 heeft minister Grapperhaus gereageerd op deze motie. In de brief van deze datum heeft hij – kort samengevat – vastgesteld dat het kraakverbod, binnen de grenzen van het recht, adequaat wordt gehandhaafd, waarbij – aldus de minister – een doorlooptijd geldt van maximaal acht weken om krakers te ontruimen. Genoemde Kamerleden vonden dat bij (verdenking van) kraken sneller ingegrepen...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Beëindiging kraken via het strafrecht: de huidige praktijk

3. EVRM: het huisrecht van een kraker

4. Gevolgen huidig strafrechtelijk systeem

5. Wetsvoorstel Koerhuis en Van Toorenburg

6. Civielrechtelijke route

7. Mogelijkheden in het bestuursrecht

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. Th.S.M. Fraai en mr. V.T. Acar1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15765

Verder in 2019 nr.5

 Voorwoord

Hoewel er voorlopig nog geen einde lijkt te komen aan de grote behoefte aan huur van kantoorruimte, berichtten de nationale dagbladen afgelopen juli uitgebreid dat de Nederlandse winkelstraten in h...

 Het kraakverbod: een uitgehold verbod?

Vanaf 1 oktober 2010 is kraken op grond van de Wet kraken en leegstand verboden. Desondanks bleek de praktijk weerbarstig. De wet leidde er niet toe dat eigenaren direct ‘bevrijd’ waren...

 De reikwijdte van het burenrecht bij huur

Iedereen heeft ze: buren. In een dichtbevolkt land als Nederland kent een beperkte oppervlakte vaak zelfs relatief veel buren. De meest aansprekende afleveringen van de Rijdende Rechter zijn vaa...

 Wilsgebreken in het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus huur- en verbintenissenrecht, waar aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene vermogensrechtelijke bepalingen in het huurrec...

 Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid

Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid spelen een belangrijke rol in het verbintenissenrecht. Hoofdregel is dat partijen trouw moeten zijn aan het door hen gegeven ...