Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 5

Wilsgebreken in het huurrecht

mr. J.R.M. Nelen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus huur- en verbintenissenrecht, waar aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene vermogensrechtelijke bepalingen in het huurrecht. In deze bijdrage zal ik ingaan op de invloed van wilsgebreken op de totstandkoming van huurovereenkomsten.

Indien een huurovereenkomst tot stand is gekomen onder invloed van een wilsgebrek, te weten dwaling (art. 6:228 BW),2 bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden (art. 3:44 BW) kan de gedupeerde partij deze huurovereenkomst vernietigen (art. 3:49 e.v. BW).3 Op het moment van totstandkoming van de huurovereenkomst hebben de wil en verklaring van de (veelal zwakkere) contracterende partij overeengestemd,4 zij het dat deze wil op een gebrekkige wijze is gevormd. Bij dwaling en bedrog is dit gebeurd als gevolg van een onjuiste voorstelling van zaken, terwijl bij misbruik van omstandigheden en bedreiging een contractspartij...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Dwaling

2.1. Onjuiste voorstelling van zaken

2.2. Mededelings- versus de onderzoeksplicht

2.3. Uitsluitend toekomstige omstandigheid

2.4. In het verkeer geldende opvattingen

3. Bedrog

4. Bedreiging

5. Misbruik van omstandigheden

6. Causaal verband, stelplicht en bewijslast

7. Verjaring en gevolgen van een succesvol beroep op een wilsgebrek

8. Slotsom

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.R.M. Nelen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15767

Verder in 2019 nr.5

 Voorwoord

Hoewel er voorlopig nog geen einde lijkt te komen aan de grote behoefte aan huur van kantoorruimte, berichtten de nationale dagbladen afgelopen juli uitgebreid dat de Nederlandse winkelstraten in h...

 Het kraakverbod: een uitgehold verbod?

Vanaf 1 oktober 2010 is kraken op grond van de Wet kraken en leegstand verboden. Desondanks bleek de praktijk weerbarstig. De wet leidde er niet toe dat eigenaren direct ‘bevrijd’ waren...

 De reikwijdte van het burenrecht bij huur

Iedereen heeft ze: buren. In een dichtbevolkt land als Nederland kent een beperkte oppervlakte vaak zelfs relatief veel buren. De meest aansprekende afleveringen van de Rijdende Rechter zijn vaa...

 Wilsgebreken in het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus huur- en verbintenissenrecht, waar aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene vermogensrechtelijke bepalingen in het huurrec...

 Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid

Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid spelen een belangrijke rol in het verbintenissenrecht. Hoofdregel is dat partijen trouw moeten zijn aan het door hen gegeven ...