Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 5

De reikwijdte van het burenrecht bij huur

mr. dr. E.H.M. Swaneveld1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Iedereen heeft ze: buren. In een dichtbevolkt land als Nederland kent een beperkte oppervlakte vaak zelfs relatief veel buren. De meest aansprekende afleveringen van de Rijdende Rechter zijn vaak die waarin buren met elkaar overhoop liggen vanwege een schutting die al dan niet steeds een stukje verder is opgeschoven of vanwege bomen die alle zonlicht wegnemen. De geschillen waarin een beroep op het burenrecht wordt gedaan beperken zich echter niet tot de gevallen waarin de bewoners van twee naast- of nabijgelegen woningen over dit soort zaken ruziën. Ook gebruikers van bedrijfsruimte kunnen te maken krijgen met het burenrecht. De onderlinge verhoudingen tussen buren worden beheerst door het burenrecht, dat is opgenomen in titel 5.4 BW. Deze bepalingen zijn in beginsel geschreven voor eigenaars van naburige erven. Het komt echter niet zelden voor dat een onroerende zaak feitelijk wordt gebruikt door een ander dan de eigenaar, zoals een huurder. In dit artikel wordt de vraag beantwoord in hoeverre het burenrecht kan worden ingeroepen als één van de buren een huurder is, of als beide huurders zijn. Kan een huurder de huurder van het naastgelegen erf aanspreken op grond van het burenrecht? Kan een huurder de eigenaar (verhuurder) van het naastgelegen erf aanspreken? En kan de eigenaar van een erf de huurder van het naastgelegen erf aanspreken?

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Algemeen beoordelingskader

2. Hinder - art. 5:37 BW

3. Beplanting - art. 5:42 BW en art. 5:44 BW

4. Scheidsmuur - art. 5:49 BW

5. Vensters en balkons (en overige werken) - art. 5:50 BW

6. Ladderrecht - art. 5:56 BW

7. Erfdienstbaarheid - titel 5.6 BW

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. E.H.M. Swaneveld1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15766

Verder in 2019 nr.5

 Voorwoord

Hoewel er voorlopig nog geen einde lijkt te komen aan de grote behoefte aan huur van kantoorruimte, berichtten de nationale dagbladen afgelopen juli uitgebreid dat de Nederlandse winkelstraten in h...

 Het kraakverbod: een uitgehold verbod?

Vanaf 1 oktober 2010 is kraken op grond van de Wet kraken en leegstand verboden. Desondanks bleek de praktijk weerbarstig. De wet leidde er niet toe dat eigenaren direct ‘bevrijd’ waren...

 De reikwijdte van het burenrecht bij huur

Iedereen heeft ze: buren. In een dichtbevolkt land als Nederland kent een beperkte oppervlakte vaak zelfs relatief veel buren. De meest aansprekende afleveringen van de Rijdende Rechter zijn vaa...

 Wilsgebreken in het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus huur- en verbintenissenrecht, waar aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene vermogensrechtelijke bepalingen in het huurrec...

 Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid

Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid spelen een belangrijke rol in het verbintenissenrecht. Hoofdregel is dat partijen trouw moeten zijn aan het door hen gegeven ...