Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 5

Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid

prof. mr. M.M. van Rossum1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid spelen een belangrijke rol in het verbintenissenrecht. Hoofdregel is dat partijen trouw moeten zijn aan het door hen gegeven woord: pacta sunt servanda. Onder omstandigheden kan het echter onrechtvaardig zijn om onverkort nakoming van een overeenkomst te verlangen. In die gevallen kan het leerstuk van de onvoorziene omstandigheden gerelateerd aan de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid soelaas bieden. Beide artikelen worden echter door de wetgever en de rechtspraak strikt geïnterpreteerd.

In deze bijdrage in de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’ zal ik (op hoofdlijnen) ingaan op de leerstukken van de onvoorziene omstandigheden en de redelijkheid en billijkheid in het algemeen en vervolgens toegespitst op het huurrecht. Eerst zal het begrip onvoorziene omstandigheden worden besproken (paragraaf 2). Vervolgens zal het leerstuk van de redelijkheid en billijkhe...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Omlijning onvoorziene omstandigheden

2.1. Nadere invulling begrip onvoorziene omstandigheden

2.2. Terughoudende toepassing

3. Omlijning redelijkheid en billijkheid

3.1. Nadere invulling redelijkheid en billijkheid

3.2. Aanvullende en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid

4. Onvoorziene omstandigheden gerelateerd aan de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid

5. Illustratie: HR 13 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2615 (Gemeente Bronckhorst)

5.1. De feiten

5.2. Analyse van het arrest

6. Rol van onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid in het huurrecht.

6.1. Inleiding

6.2. Redelijkheid en billijkheid bij het sluiten van de overeenkomst

6.3. Redelijkheid en billijkheid gedurende de overeenkomst

6.4. Redelijkheid en billijkheid en onvoorziene omstandigheden bij het einde van de huurovereenkomst

7. Epiloog

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. M.M. van Rossum1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15768

Verder in 2019 nr.5

 Voorwoord

Hoewel er voorlopig nog geen einde lijkt te komen aan de grote behoefte aan huur van kantoorruimte, berichtten de nationale dagbladen afgelopen juli uitgebreid dat de Nederlandse winkelstraten in h...

 Het kraakverbod: een uitgehold verbod?

Vanaf 1 oktober 2010 is kraken op grond van de Wet kraken en leegstand verboden. Desondanks bleek de praktijk weerbarstig. De wet leidde er niet toe dat eigenaren direct ‘bevrijd’ waren...

 De reikwijdte van het burenrecht bij huur

Iedereen heeft ze: buren. In een dichtbevolkt land als Nederland kent een beperkte oppervlakte vaak zelfs relatief veel buren. De meest aansprekende afleveringen van de Rijdende Rechter zijn vaa...

 Wilsgebreken in het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus huur- en verbintenissenrecht, waar aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene vermogensrechtelijke bepalingen in het huurrec...

 Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid

Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid spelen een belangrijke rol in het verbintenissenrecht. Hoofdregel is dat partijen trouw moeten zijn aan het door hen gegeven ...