Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 5

Hof ‘s-Hertogenbosch, 30 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1621 Stichting Recreatiepark / Werkmaatschappij (TvHB 2019/17)

mr. K. Keij

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van mr. K. Keij

Samenvatting

Beëindiging, duur, uitleg, tijdelijk, voortzetting, termijnbescherming, opzeggingsbescherming

Huurder huurt een horecavoorziening op een recreatiepark inclusief bowlingbaan voor de duur van twee jaar. Voor het einde van de termijn van twee jaar richt huurder drie vennootschappen op en brengt diens onderneming in één van deze vennootschappen in, te weten in de werkmaatschappij. Aansluitend aan de eerste huurovereenkomst wordt hetzelfde huurobject verhuurd aan de werkmaatschappij voor de duur van twee jaar. Na ommekomst van deze twee jaar wordt tussen de verhuurder en de werkmaatschappij geen overeenstemming bereikt over een nieuwe huurovereenkomst. Dit leidt tot een gerechtelijke procedure waarin de verhuurder – kort gezegd – ontruiming van het gehuurde vordert en betaling van een gebruiksvergoeding. De huurder stelt zich op het standpunt dat de tweede huurovereenkomst een voortzetting is van de eerdere ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Beëindiging, duur, uitleg, tijdelijk, voortzetting, termijnbescherming, opzeggingsbescherming

Gerechtshof

7 De uitspraak

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. K. Keij
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHSHE:2019:1621
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15769

Verder in 2019 nr.5

 Voorwoord

Hoewel er voorlopig nog geen einde lijkt te komen aan de grote behoefte aan huur van kantoorruimte, berichtten de nationale dagbladen afgelopen juli uitgebreid dat de Nederlandse winkelstraten in h...

 Het kraakverbod: een uitgehold verbod?

Vanaf 1 oktober 2010 is kraken op grond van de Wet kraken en leegstand verboden. Desondanks bleek de praktijk weerbarstig. De wet leidde er niet toe dat eigenaren direct ‘bevrijd’ waren...

 De reikwijdte van het burenrecht bij huur

Iedereen heeft ze: buren. In een dichtbevolkt land als Nederland kent een beperkte oppervlakte vaak zelfs relatief veel buren. De meest aansprekende afleveringen van de Rijdende Rechter zijn vaa...

 Wilsgebreken in het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus huur- en verbintenissenrecht, waar aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene vermogensrechtelijke bepalingen in het huurrec...

 Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid

Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid spelen een belangrijke rol in het verbintenissenrecht. Hoofdregel is dat partijen trouw moeten zijn aan het door hen gegeven ...