Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 5

Kantonrechter Amsterdam, 3 juli 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1621 Kroonenberg Groep B.V./Kastino B.V. (TvHB 2019/18)

A. Bergers-Kemp

Artikel kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot A. Bergers-Kemp

Samenvatting - 7804512 EA VERZ 19-394

Afwijkende bedingen, recht op huurprijsherziening uitgesloten, geen nieuwe goedkeuring na contractoverneming

In een huurovereenkomst voor 290-bedrijfsruimte is het recht tot huurprijsherziening ex art. 7:303-304 BW uitgesloten. Door de verhuurder en de oorspronkelijke huurder is goedkeuring voor dit afwijkende beding gevraagd en verkregen. Na een contractoverneming door de huidige huurder wordt door de verhuurder en de huidige huurder opnieuw een verzoek tot goedkeuring ingediend. Primair wordt verzocht om verzoekers niet ontvankelijk te verklaren, omdat de eerdere goedkeuring ook na de contractoverneming blijft gelden. Dat primaire verzoek wordt toegewezen.

Kantonrechter

Kroonenberg Groep B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

en

Kastino B.V.,

gevestigd te Woerden,

verzoeksters,

advocaat: mr. T.H.G. Steen...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting - 7804512 EA VERZ 19-394

Afwijkende bedingen, recht op huurprijsherziening uitgesloten, geen nieuwe goedkeuring na contractoverneming

Kantonrechter

Beoordeling van het verzoek

Beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
A. Bergers-Kemp
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHSHE:2019:1621
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15770

Verder in 2019 nr.5

 Voorwoord

Hoewel er voorlopig nog geen einde lijkt te komen aan de grote behoefte aan huur van kantoorruimte, berichtten de nationale dagbladen afgelopen juli uitgebreid dat de Nederlandse winkelstraten in h...

 Het kraakverbod: een uitgehold verbod?

Vanaf 1 oktober 2010 is kraken op grond van de Wet kraken en leegstand verboden. Desondanks bleek de praktijk weerbarstig. De wet leidde er niet toe dat eigenaren direct ‘bevrijd’ waren...

 De reikwijdte van het burenrecht bij huur

Iedereen heeft ze: buren. In een dichtbevolkt land als Nederland kent een beperkte oppervlakte vaak zelfs relatief veel buren. De meest aansprekende afleveringen van de Rijdende Rechter zijn vaa...

 Wilsgebreken in het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus huur- en verbintenissenrecht, waar aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene vermogensrechtelijke bepalingen in het huurrec...

 Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid

Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid spelen een belangrijke rol in het verbintenissenrecht. Hoofdregel is dat partijen trouw moeten zijn aan het door hen gegeven ...