Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 5

Kantonrechter Dordrecht, 6 juni 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:4908 Gemeente Dordrecht / gedaagde (TvHB 2019/19)

I.C.K. Mol

Artikel kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van I.C.K. Mol Samenvatting - NJF 2019/448 Kwalificatie, voldoende bepaalbaar, art. 6:227 BW De overeenkomst op grond waarvan 100 willekeurige (niet vaste) parkeerplaatsen tegen betaling ter beschikking worden gesteld voor de overeengekomen duur van de huurperiode (zijnde een langere periode), kwalificeert als een huurovereenkomst.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

 

Kantonrechter

2 Het geschil

3 De beoordeling

4 De beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
I.C.K. Mol
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2019:4908
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15771

Verder in 2019 nr.5

 Voorwoord

Hoewel er voorlopig nog geen einde lijkt te komen aan de grote behoefte aan huur van kantoorruimte, berichtten de nationale dagbladen afgelopen juli uitgebreid dat de Nederlandse winkelstraten in h...

 Het kraakverbod: een uitgehold verbod?

Vanaf 1 oktober 2010 is kraken op grond van de Wet kraken en leegstand verboden. Desondanks bleek de praktijk weerbarstig. De wet leidde er niet toe dat eigenaren direct ‘bevrijd’ waren...

 De reikwijdte van het burenrecht bij huur

Iedereen heeft ze: buren. In een dichtbevolkt land als Nederland kent een beperkte oppervlakte vaak zelfs relatief veel buren. De meest aansprekende afleveringen van de Rijdende Rechter zijn vaa...

 Wilsgebreken in het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus huur- en verbintenissenrecht, waar aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene vermogensrechtelijke bepalingen in het huurrec...

 Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid

Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid spelen een belangrijke rol in het verbintenissenrecht. Hoofdregel is dat partijen trouw moeten zijn aan het door hen gegeven ...