Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 5

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 december 2018 , ECLI:NL:RBZWB:2018:6751 Gemeente Dordrecht / gedaagde (TvHB 2019/20)

mr. J.A. le Clercq

Artikel kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van mr. J.A. le Clercq

Samenvatting

Kwalificatie, beëindiging, wijziging, opzegging, oplevering

Een huurovereenkomst voor een perceel grond met daarop een onbemand tankstation kwalificeert als de verhuur van een onbebouwde onroerende zaak. Dat de opstallen op het perceel al waren opgericht voor het sluiten van de huurovereenkomst en het feit dat verhuurder door natrekking eigenaar is geworden van de bebouwing, leidt er op zichzelf niet toe dat sprake is van een huurovereenkomst in de zin van artikel 7:290 BW. Voorts is het wegbreekrecht van artikel 7:216 lid 1 BW niet van toepassing op veranderingen aangebracht door de vorige huurder onder een vorige huurovereenkomst. Het wegbreekrecht is niet overdraagbaar.

Rechtbank Zeeland-West Brabant

eiser in conventie/verweerder in voorwaardelijke reconventie],

wonende te [woonplaats 1],

eiser in conventie, verweerder in voorwaardelijke reconventie,

gema...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Kwalificatie, beëindiging, wijziging, opzegging, oplevering

Rechtbank Zeeland-West Brabant

2 Het geschil

3 De beoordeling

5 De beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. J.A. le Clercq
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2018:6751
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15772

Verder in 2019 nr.5

 Voorwoord

Hoewel er voorlopig nog geen einde lijkt te komen aan de grote behoefte aan huur van kantoorruimte, berichtten de nationale dagbladen afgelopen juli uitgebreid dat de Nederlandse winkelstraten in h...

 Het kraakverbod: een uitgehold verbod?

Vanaf 1 oktober 2010 is kraken op grond van de Wet kraken en leegstand verboden. Desondanks bleek de praktijk weerbarstig. De wet leidde er niet toe dat eigenaren direct ‘bevrijd’ waren...

 De reikwijdte van het burenrecht bij huur

Iedereen heeft ze: buren. In een dichtbevolkt land als Nederland kent een beperkte oppervlakte vaak zelfs relatief veel buren. De meest aansprekende afleveringen van de Rijdende Rechter zijn vaa...

 Wilsgebreken in het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus huur- en verbintenissenrecht, waar aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene vermogensrechtelijke bepalingen in het huurrec...

 Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid

Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid spelen een belangrijke rol in het verbintenissenrecht. Hoofdregel is dat partijen trouw moeten zijn aan het door hen gegeven ...