Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 5

Jurisprudentieoverzicht

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1

Hoge Raad

Hoge Raad 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1238 (schadevergoeding, tekortkoming, verzwaarde motiveringsplicht) (F.V. Schouten)

B heeft (als verkoper) met C (als koper) een turnkey overeenkomst gesloten ter zake de bouw van een pand en verkoop in verhuurde toestand. De koopprijs was gebaseerd op de door B gerealiseerde huursom en zou worden aangepast bij het realiseren van een hogere of lagere huursom. C heeft B (alsmede (de curator van) diens rechtsopvolger A) gedagvaard, omdat A en B sideletters met huurders hebben achtergehouden omtrent voordelen (‘incentives’) voor de huurders op grond waarvan de huursom lager was dan die waarop de koopprijs was gebaseerd. A is veroordeeld tot vergoeding van de schade van C die is ontstaan als gevolg van deze toerekenbare tekortkoming in zijn verplichtingen uit de turnkey overeenkomst. In het cassatieberoep staat de vraag centraal of op A ee...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Hoge Raad

Hof

Rechtbank

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15773

Verder in 2019 nr.5

 Voorwoord

Hoewel er voorlopig nog geen einde lijkt te komen aan de grote behoefte aan huur van kantoorruimte, berichtten de nationale dagbladen afgelopen juli uitgebreid dat de Nederlandse winkelstraten in h...

 Het kraakverbod: een uitgehold verbod?

Vanaf 1 oktober 2010 is kraken op grond van de Wet kraken en leegstand verboden. Desondanks bleek de praktijk weerbarstig. De wet leidde er niet toe dat eigenaren direct ‘bevrijd’ waren...

 De reikwijdte van het burenrecht bij huur

Iedereen heeft ze: buren. In een dichtbevolkt land als Nederland kent een beperkte oppervlakte vaak zelfs relatief veel buren. De meest aansprekende afleveringen van de Rijdende Rechter zijn vaa...

 Wilsgebreken in het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus huur- en verbintenissenrecht, waar aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene vermogensrechtelijke bepalingen in het huurrec...

 Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid

Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid spelen een belangrijke rol in het verbintenissenrecht. Hoofdregel is dat partijen trouw moeten zijn aan het door hen gegeven ...