Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 5

Actualiteiten

mr. C. Otte1

Artikel kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Boeken

A.R. de Jonge, Huurrecht, Den Haag: Boom Juridisch Uitgevers 2019.

T.H.G. Steensmetser, Huurrecht Wetteksten en Toelichtingen 2019-2020, Den Haag: SDU Uitgevers 2019.

Publicaties in tijdschriften

L.M. Dröge, ‘De wettelijke bepaling in de praktijk: artikel 7:303 lid 3 BW’, HIP 2019/82, afl. 5.

L. Rijzewijk, ‘Verrekening van huurpenningen in faillissement; na Tiethoff q.q./NMB, nu Houtman q.q./Rabobank’, VGR 2019/4, p. 95.

S. Wijsman, ‘Btw-behandeling bij ‘zuiver financiële’ sale and lease back’, VGR 2019/4, p. 90-91.

R. Rijpstra & C. Van Schaijk, ‘Boetebedingen in huurcontracten’, VGR 2019/4, p. 92-95.

K. Soomers, ‘Het prostitutiebedrijf: Over ambachten, 290-bedrijfsruimte, afhankelijke woningen en verschillende huurregimes op één huurovereenkomst’,

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Boeken

Publicaties in tijdschriften

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
mr. C. Otte1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15774

Verder in 2019 nr.5

 Voorwoord

Hoewel er voorlopig nog geen einde lijkt te komen aan de grote behoefte aan huur van kantoorruimte, berichtten de nationale dagbladen afgelopen juli uitgebreid dat de Nederlandse winkelstraten in h...

 Het kraakverbod: een uitgehold verbod?

Vanaf 1 oktober 2010 is kraken op grond van de Wet kraken en leegstand verboden. Desondanks bleek de praktijk weerbarstig. De wet leidde er niet toe dat eigenaren direct ‘bevrijd’ waren...

 De reikwijdte van het burenrecht bij huur

Iedereen heeft ze: buren. In een dichtbevolkt land als Nederland kent een beperkte oppervlakte vaak zelfs relatief veel buren. De meest aansprekende afleveringen van de Rijdende Rechter zijn vaa...

 Wilsgebreken in het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus huur- en verbintenissenrecht, waar aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene vermogensrechtelijke bepalingen in het huurrec...

 Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid

Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid spelen een belangrijke rol in het verbintenissenrecht. Hoofdregel is dat partijen trouw moeten zijn aan het door hen gegeven ...