Tijdschrift voor Internetrecht 2019 nr. 5

Recht rond algoritmes en platformen

prof. mr. A.R. Lodder Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.

Toen het Tijdschrift voor Internetrecht in 2008 begon had ik 10-15 master studenten internetrecht. In 2013 waren het er rond de 40. In 2018 tegen de 100. Dit jaar weer. Ook de inhoud ontwikkelt. Ieder jaar nieuwe kwesties waarbij de antwoorden niet op voorhand vaststaan. De afgelopen vijf jaar gingen de eindopdrachten over Smartphones en apps, sharing economy en blockchain. Dit jaar is het onderwerp algoritmes. Wij als samenleving hebben in het algemeen, en juristen in het bijzonder, de verantwoordelijkheid om te beslissen welke rol we de technologie willen geven. Het gaat om vragen als welke algoritmes we toestaan, en als we algoritmesw toestaan onder welke voorwaarden. De studenten kunnen hier een bijdrage aan leveren:

‘That is what a good teacher tells their students: that they not only are the future, but that they have the capacity and responsibility to shape the future.’ 1

Waar de studenten met docent Martien Schaub op moment van schrijven ook een bijdrage aan gaan leveren is juridische vragen rond platformen die gebruikers faciliteren om met elkaar in contact te komen en met elkaar informatie uit te wisselen en/of overeenkomsten te sluiten. Platformen hebben macht, veel macht. Sommige platformen hebben zelfs meer ‘onderdanen’ dan het grootste land ter wereld (1,4 miljard Chinezen). Zo had Facebook in 2018 2,3 miljard gebruikers, waarvan 1,5 miljard Facebook dagelijks gebruikten.2 Jurisprudentie toont aan dat er veel vragen spelen rondom platformen, zoals op het terrein van mededingingsrecht, auteursrecht, vrijheid van meningsuiting en privacy.

Privacyschendingen zoals Cambridge Analytica hebben Facebook gebruikers gekost, maar echt instorten zullen technologie reuzen zoals Facebook niet snel vanwege het netwerk-effect dat maakt dat er veelal maar één zeer bepalende aanbieder is, zoals Netflix, Spotify, Google, Amazon, Twitter en Skype. Wat betreft Facebook wil ik er één ontwikkeling uitlichten: de recent aangekondigde Independent Oversight Board.3 De achterliggende gedachte is:

‘Every day, teams at Facebook make difficult decisions about what content should stay up and what should come down (…) we have come to believe that Facebook should not make so many of those decisions on its own — that people should be able to request an appeal of our content decisions to an independent body.”

Nu al kun je bij Facebook protesteren tegen vermeend onterecht weggehaalde content, dan wel een klacht indienen over geplaatste content. De Board zal in die gevallen in eerste instantie en eventueel ook hoger beroep oordelen of content (on)terecht (niet) is weggehaald. Vraag is hoe onafhankelijk de Board is. Afgaand op de ‘draft charter’ lijkt dat geborgd. Dat moet ook, want binnen Facebook heeft de Board het laatste woord, zelfs als Mark Zuckerberg het er niet mee eens is.

Het recht rond algoritmes en platformen kent nog veel open vragen, die de komende jaren onder andere in ons tijdschrift geadresseerd worden. Dit nummer gaat in op andere kwesties zoals digitale diensten, connected cars en honeypots. Onverminderd boeiend.

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
prof. mr. A.R. Lodder
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15796

Verder in 2019 nr.5

 Recht rond algoritmes en platformen

Toen het Tijdschrift voor Internetrecht in 2008 begon had ik 10-15 master studenten internetrecht. In 2013 waren het er rond de 40. In 2018 tegen de 100. Dit jaar weer. Ook de inhoud ontwikkelt. Ie...

 Back to the basics: Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker onder de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679; AVG)[2] onderscheidt de verwerker en de (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke als partijen die persoonsgegevens verwer...

 De richtlijn digitale inhoud en digitale diensten: zijn de gebreken van de conceptrichtlijn hersteld?

Op 22 mei 2019 zijn twee nieuwe EU richtlijnen gepubliceerd op het gebied van consumentenbescherming. De richtlijn verkoop goederen, die de richtlijn garanties vervangt, en de richtlijn overeenk...

 Honeypots: verantwoordelijkheid onder de AVG en de relatie tot het strafrecht

Kort beschreven is een honeypot een computersysteem, database of applicatie, als onderdeel van een te beschermen netwerk, dat zich bewust kwetsbaar opstelt voor aanvallen van buitenaf.[2] ...

 Gold diggers in autoland - Opinie

Data, het nieuwe goud! Hoor je wel eens. En dat klopt ook wel. Als je er tenminste bij kan en als je weet hoe je die data – die zich vaak in enorme hoeveelheden aandienen – weet om te zetten naar b...

 Wie mag aan de slag met data van auto’s?

BOVAG stelt dat de autobezitter- of berijder toestemming zou moeten geven om de door zijn auto gegenereerde data aan de autofabrikant ter beschikking te stellen. Bovendien zou er een betere balans ...

 Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens door social plug-in op website - Noot bij arrest van 29 juli 2019 van het Europees Hof van Justitie inzake Fashion ID tegen Verbraucherzentrale NRW - ECLI:EU:C:2019:629 (Fashion ID)

Op 29 juli 2019 heeft het Europees Hof van Justitie (HvJ EU) een arrest gewezen over de vraag wie verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens door social plug-ins op websites.[2]...