Tijdschrift voor Internetrecht 2019 nr. 5

Honeypots: verantwoordelijkheid onder de AVG en de relatie tot het strafrecht

mr. N. Falot1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Kort beschreven is een honeypot een computersysteem, database of applicatie, als onderdeel van een te beschermen netwerk, dat zich bewust kwetsbaar opstelt voor aanvallen van buitenaf.2 Door de tekortkomingen in de beveiliging van dat specifieke onderdeel van het netwerk zal een aanvaller geneigd zijn dat onderdeel aan te vallen, niet wetende dat deze aanval in een veiliggestelde omgeving plaatsvindt en wordt geanalyseerd en gemonitord. Hiermee kan inzicht worden verkregen in onder meer de gebruikte aanvalstechniek, het eigenlijke doelwit en mogelijk de herkomst van de aanval. Daarnaast kan de inzet van honeypots aanvallers buiten het daadwerkelijke netwerk houden, waarmee aanvallen effectief worden afgeweerd en gemitigeerd.

Onderzoek naar de juridische aspecten van honeypots is niet nieuw.3 In het licht van nieuwe jurisprudentie en wetgeving is het desalniettemin nuttig opnieuw te kijken naar een aantal veelvoorkomende vraagstukken bij de inzet van h...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Inleiding

1. Het begrip Honeypot

2. Honeypots en Privacy

2.1. De AVG en honeypots: doel, grondslag en zorgvuldigheid

2.2. De AVG en honeypots: verantwoordelijkheid bij samenwerking en informatie-uitwisseling

3. De strafrechtelijke aspecten van honeypots: misleiding en uitlokking

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. N. Falot1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15799

Verder in 2019 nr.5

 Recht rond algoritmes en platformen

Toen het Tijdschrift voor Internetrecht in 2008 begon had ik 10-15 master studenten internetrecht. In 2013 waren het er rond de 40. In 2018 tegen de 100. Dit jaar weer. Ook de inhoud ontwikkelt. Ie...

 Back to the basics: Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker onder de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679; AVG)[2] onderscheidt de verwerker en de (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke als partijen die persoonsgegevens verwer...

 De richtlijn digitale inhoud en digitale diensten: zijn de gebreken van de conceptrichtlijn hersteld?

Op 22 mei 2019 zijn twee nieuwe EU richtlijnen gepubliceerd op het gebied van consumentenbescherming. De richtlijn verkoop goederen, die de richtlijn garanties vervangt, en de richtlijn overeenk...

 Honeypots: verantwoordelijkheid onder de AVG en de relatie tot het strafrecht

Kort beschreven is een honeypot een computersysteem, database of applicatie, als onderdeel van een te beschermen netwerk, dat zich bewust kwetsbaar opstelt voor aanvallen van buitenaf.[2] ...

 Gold diggers in autoland - Opinie

Data, het nieuwe goud! Hoor je wel eens. En dat klopt ook wel. Als je er tenminste bij kan en als je weet hoe je die data – die zich vaak in enorme hoeveelheden aandienen – weet om te zetten naar b...

 Wie mag aan de slag met data van auto’s?

BOVAG stelt dat de autobezitter- of berijder toestemming zou moeten geven om de door zijn auto gegenereerde data aan de autofabrikant ter beschikking te stellen. Bovendien zou er een betere balans ...

 Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens door social plug-in op website - Noot bij arrest van 29 juli 2019 van het Europees Hof van Justitie inzake Fashion ID tegen Verbraucherzentrale NRW - ECLI:EU:C:2019:629 (Fashion ID)

Op 29 juli 2019 heeft het Europees Hof van Justitie (HvJ EU) een arrest gewezen over de vraag wie verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens door social plug-ins op websites.[2]...