Tijdschrift voor Internetrecht 2019 nr. 5

Back to the basics: Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker onder de AVG?

mr. drs. E.F. Vaal en mr. V.I. Laan1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679; AVG)2 onderscheidt de verwerker en de (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke als partijen die persoonsgegevens verwerken. Dit onderscheid in privacypositie is essentieel voor de toepasselijkheid van de AVG. Het is bepalend voor welke verplichtingen van de AVG een partij die persoonsgegevens verwerkt moet naleven en bij wie betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen. Ook is de privacypositie relevant voor het vaststellen van de omvang van aansprakelijkheid op grond van de AVG en de mogelijkheden voor handhaving door de bevoegde autoriteiten.3 Maar hoe werkt dit in de praktijk, met name waar het gegevensuitwisseling via het internet betreft?

Via het internet worden op grote schaal persoonsgegevens verwerkt. Dan kan het voor deze partijen onduidelijk zijn welke privacypositie zij innemen. Dat komt onder andere door het ontstaan van steeds complexere samenwerkings...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wettelijke definities privacypositie

2.1. Historie

2.2. Definities AVG

3. Bepaling privacypositie volgens Europese privacytoezichthouders

4. Paradoxen en complicaties bij toepassing WP169

5. Bepaling privacypositie volgens HvJEU

5.1. Benadering HvJEU

5.2. Vergelijking benadering HvJEU en WP169

6. Bepaling privacypositie volgens AVG-Handleiding Rijksoverheid en AP

6.1. Benadering AVG-Handleiding Rijksoverheid

6.2. Benadering AP

7. Evaluatie en vooruitblik

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. E.F. Vaal en mr. V.I. Laan1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15797

Verder in 2019 nr.5

 Recht rond algoritmes en platformen

Toen het Tijdschrift voor Internetrecht in 2008 begon had ik 10-15 master studenten internetrecht. In 2013 waren het er rond de 40. In 2018 tegen de 100. Dit jaar weer. Ook de inhoud ontwikkelt. Ie...

 Back to the basics: Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker onder de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679; AVG)[2] onderscheidt de verwerker en de (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke als partijen die persoonsgegevens verwer...

 De richtlijn digitale inhoud en digitale diensten: zijn de gebreken van de conceptrichtlijn hersteld?

Op 22 mei 2019 zijn twee nieuwe EU richtlijnen gepubliceerd op het gebied van consumentenbescherming. De richtlijn verkoop goederen, die de richtlijn garanties vervangt, en de richtlijn overeenk...

 Honeypots: verantwoordelijkheid onder de AVG en de relatie tot het strafrecht

Kort beschreven is een honeypot een computersysteem, database of applicatie, als onderdeel van een te beschermen netwerk, dat zich bewust kwetsbaar opstelt voor aanvallen van buitenaf.[2] ...

 Gold diggers in autoland - Opinie

Data, het nieuwe goud! Hoor je wel eens. En dat klopt ook wel. Als je er tenminste bij kan en als je weet hoe je die data – die zich vaak in enorme hoeveelheden aandienen – weet om te zetten naar b...

 Wie mag aan de slag met data van auto’s?

BOVAG stelt dat de autobezitter- of berijder toestemming zou moeten geven om de door zijn auto gegenereerde data aan de autofabrikant ter beschikking te stellen. Bovendien zou er een betere balans ...

 Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens door social plug-in op website - Noot bij arrest van 29 juli 2019 van het Europees Hof van Justitie inzake Fashion ID tegen Verbraucherzentrale NRW - ECLI:EU:C:2019:629 (Fashion ID)

Op 29 juli 2019 heeft het Europees Hof van Justitie (HvJ EU) een arrest gewezen over de vraag wie verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens door social plug-ins op websites.[2]...