Tijdschrift voor Internetrecht

2019 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
prof. mr. A.R. Lodder
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
mr. P. Polter
H. W. Roerdink
mr. drs. E.F. Vaal

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

Inleiding

Recht rond algoritmes en platformen

prof. mr. A.R. Lodder

Toen het Tijdschrift voor Internetrecht in 2008 begon had ik 10-15 master studenten internetrecht. In 2013 waren het er rond de 40. In 2018 tegen de 100. Dit jaar weer. Ook de inhoud ontwikkelt. Ieder jaar nieuwe kwesties waarbij de antwoorden niet op voorhand vaststaan. De afgelopen vijf jaar gingen de eindopdrachten over Smartphones en apps, sharing economy en blockchain. Dit jaar is het onderwerp algoritmes. Wij als samenleving hebben in het algemeen, en juristen in het bijzonder, de verantwoordelijkheid om te beslissen welke rol... ...lees meer

Artikel

Back to the basics: Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker onder de AVG?

mr. drs. E.F. Vaal en mr. V.I. Laan1

De Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679; AVG)[2] onderscheidt de verwerker en de (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke als partijen die persoonsgegevens verwerken. Dit onderscheid in privacypositie is essentieel voor de toepasselijkheid van de AVG. Het is bepalend voor welke verplichtingen van de AVG een partij die persoonsgegevens verwerkt moet naleven en bij wie betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen. Ook is de privacypositie relevant voor het vaststellen van de omvang van aansprakelijkheid op grond van de AVG ... abonneren of dit artikel kopen.

De richtlijn digitale inhoud en digitale diensten: zijn de gebreken van de c...

mr. I. van Wijk1

Op 22 mei 2019 zijn twee nieuwe EU richtlijnen gepubliceerd op het gebied van consumentenbescherming. De richtlijn verkoop goederen, die de richtlijn garanties vervangt, en de richtlijn overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten.[2] De kritiek op de conceptrichtlijn digitale inhoud, onder meer van mij in dit tijdschrift, was niet mals.[3] De AVG werd ondermijnd, de consumentenbescherming was makkelijk weg te contracteren en de afbakening van het toepassingsbereik was minder scherp dan de besturing van een Citroen Deux Chevaux.[4] In de uiteindelijke richtlij... abonneren of dit artikel kopen.

Honeypots: verantwoordelijkheid onder de AVG en de relatie tot het strafrecht

mr. N. Falot1

Kort beschreven is een honeypot een computersysteem, database of applicatie, als onderdeel van een te beschermen netwerk, dat zich bewust kwetsbaar opstelt voor aanvallen van buitenaf.[2] Door de tekortkomingen in de beveiliging van dat specifieke onderdeel van het netwerk zal een aanvaller geneigd zijn dat onderdeel aan te vallen, niet wetende dat deze aanval in een veiliggestelde omgeving plaatsvindt en wordt geanalyseerd en gemonitord. Hiermee kan inzicht worden verkregen in onder meer de gebruikte aanvalstechniek, het eigenlijke doelwit en mogelijk de herkomst van d... abonneren of dit artikel kopen.

Gold diggers in autoland - Opinie

P. Niesink MBA1

Data, het nieuwe goud! Hoor je wel eens. En dat klopt ook wel. Als je er tenminste bij kan en als je weet hoe je die data – die zich vaak in enorme hoeveelheden aandienen – weet om te zetten naar bruikbare informatie. Voor dat laatste zijn legio bedrijven die daar erg goed in zijn en die je daar graag bij willen helpen. Ik wil het hier vooral hebben over dat eerste aspect: de toegang tot data, en de regie over die data. En dan met name data uit auto’s. Het privacy-aspect is voor ons daarbij een heel belangrijke randvoorwaarde.Moderne, zogenoemde ‘connected’ auto’s produceren enor... abonneren of dit artikel kopen.

Wie mag aan de slag met data van auto’s?

mr. W.E. Pors1

BOVAG stelt dat de autobezitter- of berijder toestemming zou moeten geven om de door zijn auto gegenereerde data aan de autofabrikant ter beschikking te stellen. Bovendien zou er een betere balans tussen autofabrikanten en autobedrijven moeten komen. Daarbij wijst BOVAG ook op het privacy-aspect. Daarbij suggereert BOVAG dat dit niet bereikt zou kunnen worden zonder nieuwe wetgeving.Zoals BOVAG stelt produceren moderne auto’s grote hoeveelheden data. Dat is overigens niet een heel recente ontwikkeling. Het Controller Area Network bus protocol dat een standaard voor datacommunicati... abonneren of dit artikel kopen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens doo...

mr. G. van Til1

Op 29 juli 2019 heeft het Europees Hof van Justitie (HvJ EU) een arrest gewezen over de vraag wie verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens door social plug-ins op websites.[2][ ]Met het arrest heeft het Hof de rolverdeling met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens in een digitale omgeving verder verduidelijkt. De alomtegenwoordigheid van social plug-ins en vergelijkbare technieken zoals tracking pixels maakt dat de gevolgen van het arrest mogelijk verstrekkend zijn. abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. H.W. Roerdink en mr. P. Polter

NLWetsvoorstel Wet elektronische publicatiesOp 6 juni 2019 is het wetsvoorstel voor de Wet elektronische publicaties gepubliceerd. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat overheidscommunicatie die nog fysiek plaatsvindt, ook digitaal kan plaatsvinden. Het voorstel wijzigt de Bekendmakingswet en een groot aantal andere wetten, waardoor alle wettelijke voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van overheidsbesluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, door stroomlijning van publicatievoorschriften, beter toegankelijk en kenbaar zijn. Door ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Signaleringen

Onder redactie van mr. P.G. van der Putt1

EU-consultatie inzake beschermde contentArt. 17 Richtlijn inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt verplicht de Europese Commissie dialogen te organiseren met stakeholders. Doel is om tot best practices te komen met betrekking tot de samenwerking tussen platformaanbieders en rechthebbenden. De Europese Commissie wil de uitkomsten van de besprekingen gebruiken om richtsnoeren op te stellen over de toepassing van art. 17 van de richtlijn. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/organisation-stakeholder-dialogue-application-artic... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

nder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij 111. Gerechtshof Amsterdam 4 april 2019 (harddrugs), ECLI:NL:GHAMS:2019:1152 Strafrecht, bitcoin, bitcoin-wallet, witwassen, art. 420bis Sr Veroordeling voor handel in drugs en witwassen. Voor zover van belang voor internetrecht: Na de aanhouding van de verdachte is bij zijn fouillering 1.320 euro aangetroffen. Daarnaast is in de woning van de verdachte een usb-stick aangetroffen met een ‘bitcoin-wallet’ met ongeveer 0,18 bitcoin. In de omstandighed... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS