Tijdschrift voor Internetrecht 2019 nr. 5

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. H.W. Roerdink en mr. P. Polter

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

NL

Wetsvoorstel Wet elektronische publicaties

Op 6 juni 2019 is het wetsvoorstel voor de Wet elektronische publicaties gepubliceerd. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat overheidscommunicatie die nog fysiek plaatsvindt, ook digitaal kan plaatsvinden. Het voorstel wijzigt de Bekendmakingswet en een groot aantal andere wetten, waardoor alle wettelijke voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van overheidsbesluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, door stroomlijning van publicatievoorschriften, beter toegankelijk en kenbaar zijn. Door dit voorstel worden besluiten voortaan geplaatst in de officiële elektronische publicatiebladen van de openbare lichamen waartoe bestuursorganen behoren. Daarnaast worden deze publicatiebladen gepubliceerd op gestandaardiseerde wijze op www.officielebekendmakingen.nl. Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Bron: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/
35218_wet_elektronisch...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

NL

Wetsvoorstel Wet elektronische publicaties

Wetsvoorstel wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Wetsvoorstel wijziging Wet handhaving consumentenbescherming

Besluit en Wet tot intrekking wetsvoorstel KEI en verruiming mogelijkheden van de mondelinge behandeling

Wetvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

EU

Richtlijn inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
Onder redactie van mr. H.W. Roerdink en mr. P. Polter
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15804

Verder in 2019 nr.5

 Recht rond algoritmes en platformen

Toen het Tijdschrift voor Internetrecht in 2008 begon had ik 10-15 master studenten internetrecht. In 2013 waren het er rond de 40. In 2018 tegen de 100. Dit jaar weer. Ook de inhoud ontwikkelt. Ie...

 Back to the basics: Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker onder de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679; AVG)[2] onderscheidt de verwerker en de (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke als partijen die persoonsgegevens verwer...

 De richtlijn digitale inhoud en digitale diensten: zijn de gebreken van de conceptrichtlijn hersteld?

Op 22 mei 2019 zijn twee nieuwe EU richtlijnen gepubliceerd op het gebied van consumentenbescherming. De richtlijn verkoop goederen, die de richtlijn garanties vervangt, en de richtlijn overeenk...

 Honeypots: verantwoordelijkheid onder de AVG en de relatie tot het strafrecht

Kort beschreven is een honeypot een computersysteem, database of applicatie, als onderdeel van een te beschermen netwerk, dat zich bewust kwetsbaar opstelt voor aanvallen van buitenaf.[2] ...

 Gold diggers in autoland - Opinie

Data, het nieuwe goud! Hoor je wel eens. En dat klopt ook wel. Als je er tenminste bij kan en als je weet hoe je die data – die zich vaak in enorme hoeveelheden aandienen – weet om te zetten naar b...

 Wie mag aan de slag met data van auto’s?

BOVAG stelt dat de autobezitter- of berijder toestemming zou moeten geven om de door zijn auto gegenereerde data aan de autofabrikant ter beschikking te stellen. Bovendien zou er een betere balans ...

 Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens door social plug-in op website - Noot bij arrest van 29 juli 2019 van het Europees Hof van Justitie inzake Fashion ID tegen Verbraucherzentrale NRW - ECLI:EU:C:2019:629 (Fashion ID)

Op 29 juli 2019 heeft het Europees Hof van Justitie (HvJ EU) een arrest gewezen over de vraag wie verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens door social plug-ins op websites.[2]...