Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 11

De invloed van de Europese prospectusregels op het privaatrecht

prof. mr. D. Busch1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze bijdrage wordt bezien in hoeverre de civiele rechter naar Europees Unierecht gebonden is aan de Europese prospectusregels als hij moet oordelen over aansprakelijkheidskwesties. In het navolgende wordt ingegaan op de volgende deelvragen: (1) mogen civiele rechters soepeler zijn dan de Europese prospectusregels?; (2) mogen civiele rechters strenger zijn dan de Europese prospectusregels?; (3) wat is de invloed van de Europese prospectusregels op het relativiteitsvereiste in de lidstaten waar dit een voorwaarde is voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad?; (4) wat is de invloed van de Europese prospectusregels op het bewijs van causaal verband?; (5) wat is de invloed van de Europese prospectusregels op de vaststelling van de omvang van de schade?; (6) wat is de invloed van de Europese prospectusregels op een beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid?; (7) moeten civiele rechters de Europese prospectusregels ambtshalve toepassen?; (8) wat is de invloed van de Europese prospectusregels op de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouder die het prospectus moet goedkeuren?

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Prospectusverordening & civiele aansprakelijkheid

2.1. Aansprakelijkheid van de voor het prospectus verantwoordelijke personen

2.2. Aansprakelijkheid voor de samenvatting

3. Informatieplichten uit hoofde van de Europese prospectusregels

3.1. De hoofdnorm

3.2. Uitwerking van de hoofdnorm

3.3. Risicofactoren

3.4. Samenvatting

4. Onrechtmatigheid & toerekenbaarheid

4.1. Mogen civiele rechters soepeler zijn dan de Europese prospectusregels?

4.2. Mogen civiele rechters strenger zijn dan de Europese prospectusregels?

5. De invloed van de Europese prospectusregels op het relativiteitsvereiste

6. De invloed van de Europese prospectusregels op het bewijs van causaal verband

7. De invloed van de Europese prospectusregels op de vaststelling van de omvang van de schade

8. De invloed van de Europese prospectusregels op een beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid

9. Ambtshalve toetsing aan de Europese prospectusregels in relatie tot particuliere beleggers?

10. De Europese prospectusregels & aansprakelijkheid van financiële toezichthouders

10.1. De toets van de toezichthouder

10.2. Italië

10.3. Nikolay Kantarev / Balgarska Narodna Banka

10.4. Art. 20 lid 9 Prospectusverordening

11. Conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. D. Busch1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15820

Verder in 2019 nr.11

 Crisis en afwikkeling

In de drie dagen na 15 september, nu enkele weken geleden, pompte de Federal Reserve USD 75 miljard per dag in de financiële markten. Een plotselinge en buitensporige stijging van de zogeheten...

 De invloed van de Europese prospectusregels op het privaatrecht

In deze bijdrage wordt bezien in hoeverre de civiele rechter naar Europees Unierecht gebonden is aan de Europese prospectusregels als hij moet oordelen over aansprakelijkheidskwesties. In het na...

 De impact van de Wtt 2018 voor de organisatie inrichting van trustkantoren

De Wtt 2018 heeft aanvullende eisen voor trustkantoren geïntroduceerd. In dit artikel wordt een aantal markante wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot het toezicht op trustkantoren bes...

 Rondom het nieuws - Depositogarantie revisited

 Onder de titel ‘Financiën stalt cashoverschot vooral in buitenland’ berichtte het FD op 30 september jl. dat minister Wopke Hoekstra van Financiën een slordige € 8 ...