Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 11

Rondom het nieuws - Depositogarantie revisited

mrs. G.S. Elsinga en R.K. Pijpers

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

 Onder de titel ‘Financiën stalt cashoverschot vooral in buitenland’ berichtte het FD op 30 september jl. dat minister Wopke Hoekstra van Financiën een slordige € 8 mrd naar het buitenland heeft overgeboekt. Om hoeveel geld het precies gaat en waar dat is gestald, is een ‘bedrijfsgeheim’ en daarom niet bekendgemaakt. Het zou echter wel om tegenpartijen gaan met een ‘hoge kredietwaardigheid’.

Hetzelfde artikel plaatste het FD ook online, maar dan onder de titel ‘Hoekstra waarschuwt voor spaarvlucht naar buitenland, maar stalt er zelf miljarden’.1 Deze titel dekt de lading van het artikel beter, omdat Hoekstra’s ‘kapitaalvlucht’ haaks lijkt te staan op zijn uitlatingen over de gevolgen van een mogelijke negatieve spaarrente voor particulieren, die volgens hem een ‘spaarvlucht’ zou kunnen veroorzaken. Het FD verwoordde dit als volgt:

In een debat over de dreigende negatieve rente voor spaarders in Nederland viel de CDA-...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Herziene richtlijn depositogarantiestelsels

3. Publieksbekendheid DGS

4. EBA-opinies

5. EDIS

6. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mrs. G.S. Elsinga en R.K. Pijpers
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15823

Verder in 2019 nr.11

 Crisis en afwikkeling

In de drie dagen na 15 september, nu enkele weken geleden, pompte de Federal Reserve USD 75 miljard per dag in de financiële markten. Een plotselinge en buitensporige stijging van de zogeheten...

 De invloed van de Europese prospectusregels op het privaatrecht

In deze bijdrage wordt bezien in hoeverre de civiele rechter naar Europees Unierecht gebonden is aan de Europese prospectusregels als hij moet oordelen over aansprakelijkheidskwesties. In het na...

 De impact van de Wtt 2018 voor de organisatie inrichting van trustkantoren

De Wtt 2018 heeft aanvullende eisen voor trustkantoren geïntroduceerd. In dit artikel wordt een aantal markante wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot het toezicht op trustkantoren bes...

 Rondom het nieuws - Depositogarantie revisited

 Onder de titel ‘Financiën stalt cashoverschot vooral in buitenland’ berichtte het FD op 30 september jl. dat minister Wopke Hoekstra van Financiën een slordige € 8 ...