Tijdschrift voor Financieel Recht

2019 nr. 11

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
prof. mr. dr. M. Haentjens
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
prof. dr. E.P.M. Joosen
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

A-F. van Gemert
mr. D. M. van der Houwen

Inleiding

Crisis en afwikkeling

prof. mr. drs. M. Haentjens

In de drie dagen na 15 september, nu enkele weken geleden, pompte de Federal Reserve USD 75 miljard per dag in de financiële markten. Een plotselinge en buitensporige stijging van de zogeheten repo rate maakte dat de Fed zich genoodzaakt voelde deze uitzonderlijke maatregel te treffen. De repo rate is de vergoeding die partijen betalen in repurchase agreements of repos, transacties die in economische zin als leningen in de interbancaire mark... ...lees meer

Artikel

De invloed van de Europese prospectusregels op het privaatrecht

prof. mr. D. Busch1

In deze bijdrage wordt bezien in hoeverre de civiele rechter naar Europees Unierecht gebonden is aan de Europese prospectusregels als hij moet oordelen over aansprakelijkheidskwesties. In het navolgende wordt ingegaan op de volgende deelvragen: (1) mogen civiele rechters soepeler zijn dan de Europese prospectusregels?; (2) mogen civiele rechters strenger zijn dan de Europese prospectusregels?; (3) wat is de invloed van de Europese prospectusregels op het relativiteitsvereiste in de lidstaten waar dit een voorwaarde is voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad?; (4) wat is de invloed ... abonneren of dit artikel kopen.

De impact van de Wtt 2018 voor de organisatie inrichting van trustkantoren

mr. drs. C. Riekerk1

De Wtt 2018 heeft aanvullende eisen voor trustkantoren geïntroduceerd. In dit artikel wordt een aantal markante wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot het toezicht op trustkantoren besproken en worden ervaringen uit de toezichtpraktijk toegelicht. Hierbij ligt in dit artikel de focus op de voorschriften ten aanzien van de inrichting van de organisatie van een trustkantoor. abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws - Depositogarantie revisited

mrs. G.S. Elsinga en R.K. Pijpers

 Onder de titel ‘Financiën stalt cashoverschot vooral in buitenland’ berichtte het FD op 30 september jl. dat minister Wopke Hoekstra van Financiën een slordige € 8 mrd naar het buitenland heeft overgeboekt. Om hoeveel geld het precies gaat en waar dat is gestald, is een ‘bedrijfsgeheim’ en daarom niet bekendgemaakt. Het zou echter wel om tegenpartijen gaan met een ‘hoge kredietwaardigheid’.Hetzelfde artikel plaatste het FD ook online, maar dan onder de titel ‘Hoekstra waarschuwt voor spaarvlucht naar buitenland, maar stalt er zelf miljarde... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

mr. M.P.G. van Eijck van Heslinga, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënConsultatie Besluit verwijzingsportaal bankgegevensOp 19 september 2019 is het Besluit verwijzingsportaal bankgegevens ter consultatie aangeboden. Het besluit stelt regels over het verwijzingsportaal bankgegevens ter nadere uitwerking van de Wet verwijzingsportaal bankgegevens, die een nieuwe Afdeling over het verwijzingsportaal toevoegt aan de Wft. Het besluit bevat regels over het beheer van het verwijzingsportaal, de instanties en functionarissen die het systeem gebruiken, de gegevens die via het systeem w... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher, mr. M.S. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen, mr. T.B. Klerks en mr. N. Dekker[1]GerechtshovenGerGerechtshoven[2]Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden20 augustus 2019 ECLI:NL:GHARLS:2019:7066 (Vereniging Consument en Geldzaken (‘VCG’)/Groeivermogen N.V. (‘Groeivermogen’)Inzake: effectenlease, collectieve actie, oneerlijke bedingen – MTDit betreft een hoger beroep van de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 8 a... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS