Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 11

De impact van de Wtt 2018 voor de organisatie inrichting van trustkantoren

mr. drs. C. Riekerk1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Wtt 2018 heeft aanvullende eisen voor trustkantoren geïntroduceerd. In dit artikel wordt een aantal markante wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot het toezicht op trustkantoren besproken en worden ervaringen uit de toezichtpraktijk toegelicht. Hierbij ligt in dit artikel de focus op de voorschriften ten aanzien van de inrichting van de organisatie van een trustkantoor.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De toezichtregels voor trustkantoren in vogelvlucht

3. Impact op de inrichting van de organisatie

3.1. Tweehoofdige leiding

3.2. De compliancefunctie

3.3. Combinatieverbod trustdienst en belastingadvies

3.4. Kring getoetste personen bij houders van een gekwalificeerde deelneming

4. Doelmatigheid en overregulering

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. C. Riekerk1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15821

Verder in 2019 nr.11

 Crisis en afwikkeling

In de drie dagen na 15 september, nu enkele weken geleden, pompte de Federal Reserve USD 75 miljard per dag in de financiële markten. Een plotselinge en buitensporige stijging van de zogeheten...

 De invloed van de Europese prospectusregels op het privaatrecht

In deze bijdrage wordt bezien in hoeverre de civiele rechter naar Europees Unierecht gebonden is aan de Europese prospectusregels als hij moet oordelen over aansprakelijkheidskwesties. In het na...

 De impact van de Wtt 2018 voor de organisatie inrichting van trustkantoren

De Wtt 2018 heeft aanvullende eisen voor trustkantoren geïntroduceerd. In dit artikel wordt een aantal markante wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot het toezicht op trustkantoren bes...

 Rondom het nieuws - Depositogarantie revisited

 Onder de titel ‘Financiën stalt cashoverschot vooral in buitenland’ berichtte het FD op 30 september jl. dat minister Wopke Hoekstra van Financiën een slordige € 8 ...