Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 11

Nieuws

mr. M.P.G. van Eijck van Heslinga, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wet- en regelgeving nationaal

Ministerie van Financiën

Consultatie Besluit verwijzingsportaal bankgegevens

Op 19 september 2019 is het Besluit verwijzingsportaal bankgegevens ter consultatie aangeboden. Het besluit stelt regels over het verwijzingsportaal bankgegevens ter nadere uitwerking van de Wet verwijzingsportaal bankgegevens, die een nieuwe Afdeling over het verwijzingsportaal toevoegt aan de Wft. Het besluit bevat regels over het beheer van het verwijzingsportaal, de instanties en functionarissen die het systeem gebruiken, de gegevens die via het systeem worden ontsloten, de technische eisen waaraan het systeem en de aansluiting daarop moeten voldoen, het vorderen en opvragen van gegevens via het portaal en het verstrekken van gegevens via het portaal. De consultatie is geëindigd op 17 oktober 2019.

Consultatie Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Op 26 september 2019 is het Implementatiebesluit wijziging vierde...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Wet- en regelgeving nationaal

Ministerie van Financiën

Consultatie Besluit verwijzingsportaal bankgegevens

Consultatie Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Publicatie wetten, besluiten en regelingen in het Staatsblad / de Staatscourant:

De Nederlandsche Bank

Aanbieders van cryptodiensten dienen zich voor te bereiden op toezicht DNB

Overig nationaal

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Toetsrente hypotheken voor vierde kwartaal 5%

AFM en DNB delen inzichten over transitie naar alternatieve rentebenchmarks

De Nederlandsche Bank (DNB)

DNBulletin

Nieuwsbrief Trustkantoren augustus 2019

Knot reageert op monetairbeleidsmaatregelen van de ECB

Ministerie van Financiën

Beantwoording Kamervragen internetrekening BES

Kwartaalrapportage overzicht lopende EU-wetgeving Ministerie van Financiën

Beantwoording Kamervragen witwassen via export tweedehandsauto's

Beantwoording Kamervragen witwasbeleid ABN Amro

Kamerbrief Kabinetsstandpunt centraal aandeelhoudersregister

Beantwoording Kamervragen over bericht 'schaderegeling derivatendrama'

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Banken weigeren bedrijven die met blockchain in de weer zijn'

Beantwoording Kamervragen negatieve rente voor gewone spaarders

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beantwoording Kamervragen gevolgen lage renten voor pensioenfondsen

Beantwoording Kamervragen waardeoverdracht kleine pensioenen

Beantwoording Kamervragen buffereisen CDC-fondsen

Tweede Kamer

Brief aan President van de Europese Centrale Bank inzake positie gepensioneerden en deelnemers van pensioenfondsen

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

Nederlandse banken bundelen krachten tegen witwassen

Banken ‘doen graag mee’ maar zien hun lasten opnieuw toenemen

Verbond van Verzekeraars (VvV)

VvV en softwarebedrijven ondertekenen memorandum Ketenoptimalisatie

VvV en NVGA publiceren Leidraad Klantbelang Centraal

VvV wil verkenning naar schone lei voor ex-patiënten

Pensioenfederatie

Position paper dalende/negatieve rente

Reactie op internetconsultatie Beleidsregel geschiktheid

European developments

EUROPEAN LEGISLATION AND REGULATION

Decision of the EEA Joint Committee amending Annex IX and Annex XIX to the EEA Agreement

European Commission (EC)

EC publishes communication on the preparations for the withdrawal of the UK from the EU

EC publishes FAQs on the revised PSD2

European Parliament (EP)

EP passed resolution on implementation of anti-money laundering rules

Other European Developments

European Banking Authority (EBA)

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

EU financial regulators highlight risks of a no-deal Brexit and search for yield

EIOPA establishes Consultative Expert Group on Digital Ethics in Insurance

EIOPA calls for a sound cyber resilience framework

EIOPA issues opinion on sustainability within Solvency II

European Central Bank (ECB)

European Securities and Markets Authority (ESMA)

ESMA published a report on stress simulation for investment funds

ESMA responds to EC on annual review of RTS2

European Payments Council (EPC)

EPC amends the maximum amount per transaction under the SEPA Instant Credit Transfer scheme

Guidelines for the Appearance of Mandates for the SDD Core and SDD B2B Schemes

International developments

International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

IOSCO recommends synchronising clocks used for timestamping with UTC

IOSCO reviews member efforts to deter misselling of complex financial products

The International Association of Insurance Supervisors (IAIS)

The IAIS is seeking feedback on the draft Issues Paper on the Use of Big Data Analytics in Insurance

United Nations (UN)

The UN launched the Principles for Responsible Banking

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
mr. M.P.G. van Eijck van Heslinga, mr. A.A. Pasaribu, mr. P.W. Post, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15822

Verder in 2019 nr.11

 Crisis en afwikkeling

In de drie dagen na 15 september, nu enkele weken geleden, pompte de Federal Reserve USD 75 miljard per dag in de financiële markten. Een plotselinge en buitensporige stijging van de zogeheten...

 De invloed van de Europese prospectusregels op het privaatrecht

In deze bijdrage wordt bezien in hoeverre de civiele rechter naar Europees Unierecht gebonden is aan de Europese prospectusregels als hij moet oordelen over aansprakelijkheidskwesties. In het na...

 De impact van de Wtt 2018 voor de organisatie inrichting van trustkantoren

De Wtt 2018 heeft aanvullende eisen voor trustkantoren geïntroduceerd. In dit artikel wordt een aantal markante wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot het toezicht op trustkantoren bes...

 Rondom het nieuws - Depositogarantie revisited

 Onder de titel ‘Financiën stalt cashoverschot vooral in buitenland’ berichtte het FD op 30 september jl. dat minister Wopke Hoekstra van Financiën een slordige € 8 ...