Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 11

Jurisprudentie

mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher,
mr. M.S. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen,
mr. T.B. Klerks en mr. N. Dekker1

GerechtshovenGerGerechtshoven2

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20 augustus 2019

ECLI:NL:GHARLS:2019:7066

(Vereniging Consument en Geldzaken (‘VCG’)/Groeivermogen N.V. (‘Groeivermogen’)

Inzake: effectenlease, collectieve actie, oneerlijke bedingen – MT

Dit betreft een hoger beroep van de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 8 augustus 2008 ( ECLI:NL:RBUTR:2007:BB1357 ). In deze zaak ligt ter beoordeling voor de vraag of de bepalingen in de verschillende Contracten van Groeivermogen met betrekking tot tussentijdse beëindiging zijn aan te merken als oneerlijke bedingen in de zin van de Richtlijn oneerlijke bedingen (Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomste...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

GerechtshovenGerGerechtshoven[2]

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

20 augustus 2019

ECLI:NL:GHARLS:2019:7066

(Vereniging Consument en Geldzaken (‘VCG’)/Groeivermogen N.V. (‘Groeivermogen’)

Inzake: effectenlease, collectieve actie, oneerlijke bedingen – MT

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

20 augustus 2019

ECLI:NL:GHSHE:2019:3105

(Coöperatieve Rabobank U.A. (‘Appellant’) / Geïntimeerde

Inzake: Zorgplicht assurantietussenpersoon – RS

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

27 augustus 2019

ECLI:NL:GHSHE:2019:3186

(Appellant / Geïntimeerde)

Inzake: Wck en geldige ingebrekestelling bij betalingsachterstand – ND

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

10 september 2019

ECLI:NL:GHARL:2019:7401

(Appellante / Coöperatieve Rabobank U.A. (‘Geïntimeerde’)

Inzake: Executiegeschil – RS

Rechtbanken

Rechtbank Oost-Brabant, 28 augustus 2019

ECLI:NL:RBOBR:2019:5070

(eiser 1 en eiser 2 (‘Eisers’) / Van Lanschot N.V. (‘Van Lanschot’))

Inzake: Kort geding. Bank heeft terecht overeenkomst met klant om hypothecaire geldlening te verstrekken ontbonden. Klant is tekort geschoten in nakoming verplichting relevante informatie te verstrekken. Geen schending zorgplicht bank. Bank hoeft financiering niet aan klant ter beschikking te stellen - SU

Rechtbank Rotterdam

21 augustus 2019

ECLI:NL:RBROT:2019:6975

(Eiser / ING Bank N.V. (‘ING’))

Inzake: Wijze van aflossing (hypothecaire lening) – EK

Rechtbank Noord-Nederland

5 juni 2019

ECLI:NL:RBNNE:2019:2448

(Eiser/ING Bank N.V. (‘ING’))

Inzake: geen schending zorgplicht bij aanbieden aflossingsvrije hypothecaire lening, ING niet gehouden klant te informeren over of waarschuwen voor op securitisatie gebaseerd verdienmodel – TK

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15824

Verder in 2019 nr.11

 Crisis en afwikkeling

In de drie dagen na 15 september, nu enkele weken geleden, pompte de Federal Reserve USD 75 miljard per dag in de financiële markten. Een plotselinge en buitensporige stijging van de zogeheten...

 De invloed van de Europese prospectusregels op het privaatrecht

In deze bijdrage wordt bezien in hoeverre de civiele rechter naar Europees Unierecht gebonden is aan de Europese prospectusregels als hij moet oordelen over aansprakelijkheidskwesties. In het na...

 De impact van de Wtt 2018 voor de organisatie inrichting van trustkantoren

De Wtt 2018 heeft aanvullende eisen voor trustkantoren geïntroduceerd. In dit artikel wordt een aantal markante wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot het toezicht op trustkantoren bes...

 Rondom het nieuws - Depositogarantie revisited

 Onder de titel ‘Financiën stalt cashoverschot vooral in buitenland’ berichtte het FD op 30 september jl. dat minister Wopke Hoekstra van Financiën een slordige € 8 ...