Tijdschrift voor Internetrecht 2020 nr. 1

De proeve van adequaatheid: over adequaatheidsbesluiten in het algemeen en het Japanse adequaatheidbesluit in het bijzonder

mr. B.D.P. van der Eijk1

We leven in een wereld waarin nationalistische en ‘eigen land eerst’-sentimenten de laatste jaren de boventoon voeren, niet in de laatste plaats door de ‘America First’-doctrine van Donald Trump. De Europese Unie lijkt daar een alternatief voor te willen bieden en heeft zich de afgelopen jaren meer en meer toegelegd op het sluiten van vrijhandelsverdragen. Voorbeelden daarvan zijn de handelsverdragen met Canada, de ‘Mercosur’ douane-unie (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay) en Japan. Naast landbouw en meer traditionele industrieën gaan de

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

verdragen ook steeds meer over de dienstensector, zoals financiële dienstverlening en IT en de daarmee gepaard gaande doorgifte van persoonsgegevens. De Europese Unie kent strenge regels op het gebied van doorgifte van dergelijke gegevens naar buiten de EU, en één van de troeven die ingezet kan worden in het kader van de onderhandelingen is het vooruitzicht op een zogenoemd ‘adequaatheidsbesluit’ van de Europese Commissie. Volgend op een dergelijk besluit hoeven in Europa gevestigde bedrijven geen additionele waarborgen (zoals modelcontracten of Binding Corporate Rules) te nemen voor de doorgifte naar het betreffende land. Dit artikel beschrijft hoe dergelijke adequaatheidsbesluiten tot stand komen en kijkt in het bijzonder naar het recente adequaatheidsbesluit inzake Japan, waar het besluit expliciet onderdeel was van de handelsovereenkomst tussen Japan en de EU. Het artikel hoopt daarmee inzichten te bieden in de totstandkoming van een dergelijk besluit en in de rol die een dergelijk besluit kan spelen in toekomstige vrijhandelsovereenkomsten, zoals de mogelijke handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De theorie en praktijk achter het adequaatheidsbesluit

1.1. Het adequaatheidsbesluit in meer detail

1.2. In de praktijk

2. Het Japanse adequaatheidsbesluit

2.1. Ontwikkeling van privacywetgeving in Japan

2.2. APPI

2.3. JEFT en het adequaatheidsbesluit

2.4. De ‘Supplementary Rules’

2.5. Kritische noten bij het besluit

3. Afsluitende opmerkingen

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. B.D.P. van der Eijk1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15977

Verder in 2020 nr.1

 Redactioneel

Toen de redactiesecretaris mij vroeg om een redactioneel voor dit nummer te schrijven, speelde net het filmpje door mijn hoofd van de man die in de rij staat voor een iPhone 5, uit 2012 alweer. Ik ...

 De proeve van adequaatheid: over adequaatheidsbesluiten in het algemeen en het Japanse adequaatheidbesluit in het bijzonder

We leven in een wereld waarin nationalistische en ‘eigen land eerst’-sentimenten de laatste jaren de boventoon voeren, niet in de laatste plaats door de ‘America First’-doctrine van Donald&...

 Cybersecurity in 2019: een beknopt overzicht van juridisch relevante ontwikkelingen

2019 kende een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity. Wetgevers en toezichthouders hebben weer belangrijke stappen gezet in het uitbreiden en duiden van ver...

 Reanimatie of reïncarnatie: hoe ziet de toekomst van de ePrivacy verordening eruit?

Op 10 januari 2017 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor een ePrivacy verordening.[2] Deze verordening moest de ePrivacy richtlijn[3] vervangen en was onderdeel van de Digital Sing...