Tijdschrift voor Internetrecht 2020 nr. 1

Cybersecurity in 2019: een beknopt overzicht van juridisch relevante ontwikkelingen

mr. N. Falot1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

2019 kende een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity. Wetgevers en toezichthouders hebben weer belangrijke stappen gezet in het uitbreiden en duiden van verplichtingen op het gebied van cybersecurity voor publieke en private organisaties. Voorbeelden hiervan zijn de inwerkingtreding van de EU Cybersecurity Act2 en het publiceren van verschillende richtsnoeren en handvatten door toezichthouders en adviesorganen. Verschillende cyberaanvallen haalden het nieuws met als afsluiters van het jaar het stilleggen van de systemen van de Universiteit Maastricht tijdens de kerstperiode en de digitale gijzeling van de publieke diensten in New Orleans (VS).3 Ook zijn in 2019 de eerste boetes voor gebrekkige informatiebeveiliging onder de AVG uitgedeeld. Dit artikel geeft een beknopt overzicht van een aantal belangrijke ontwikkelingen en incidenten die het afgelopen jaar op het gebied van cybersecurity hebben plaatsgevonden en geeft waar rel...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Europese initiatieven

2.1. Algemene Verordening Gegevensbescherming

2.2. ePrivacy Verordening

2.3. De EU Cybersecurity Act

2.4. De zorgen rondom de introductie van het 5G-netwerk

2.5. EBA Richtsnoeren voor uitbesteding

2.6. ENISA richtsnoeren voor IoT en Autonome systemen

3. Nationale ontwikkelingen

3.1. Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

3.2. Wet bescherming bedrijfsgeheimen

3.3. ICT-gedragscode

4. Afsluitend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. N. Falot1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15978

Verder in 2020 nr.1

 Redactioneel

Toen de redactiesecretaris mij vroeg om een redactioneel voor dit nummer te schrijven, speelde net het filmpje door mijn hoofd van de man die in de rij staat voor een iPhone 5, uit 2012 alweer. Ik ...

 De proeve van adequaatheid: over adequaatheidsbesluiten in het algemeen en het Japanse adequaatheidbesluit in het bijzonder

We leven in een wereld waarin nationalistische en ‘eigen land eerst’-sentimenten de laatste jaren de boventoon voeren, niet in de laatste plaats door de ‘America First’-doctrine van Donald&...

 Cybersecurity in 2019: een beknopt overzicht van juridisch relevante ontwikkelingen

2019 kende een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity. Wetgevers en toezichthouders hebben weer belangrijke stappen gezet in het uitbreiden en duiden van ver...

 Reanimatie of reïncarnatie: hoe ziet de toekomst van de ePrivacy verordening eruit?

Op 10 januari 2017 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor een ePrivacy verordening.[2] Deze verordening moest de ePrivacy richtlijn[3] vervangen en was onderdeel van de Digital Sing...