Tijdschrift voor Internetrecht

2020 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
prof. mr. A.R. Lodder
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
mr. P. Polter
H. W. Roerdink
mr. drs. E.F. Vaal

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

Inleiding

Redactioneel

dr. mr. M. van der Linden

Toen de redactiesecretaris mij vroeg om een redactioneel voor dit nummer te schrijven, speelde net het filmpje door mijn hoofd van de man die in de rij staat voor een iPhone 5, uit 2012 alweer. Ik wil er twee! Dus ik schrijf twee stukjes, diametraal tegenover elkaar, zo incompatible als wat. En wat vind ik ècht? Ik wil er twee! En ook twee pagina’s voor mijn redactioneel. De eerste: Een achterhoedegevecht van verzuurde betweters Privacy! Houd er alsjeblieft over op, ik word er doodziek van. En ja, dat is een bijzonder persoonsgegeve... ...lees meer

Artikel

De proeve van adequaatheid: over adequaatheidsbesluiten in het algemeen en he...

mr. B.D.P. van der Eijk1

We leven in een wereld waarin nationalistische en ‘eigen land eerst’-sentimenten de laatste jaren de boventoon voeren, niet in de laatste plaats door de ‘America First’-doctrine van Donald Trump. De Europese Unie lijkt daar een alternatief voor te willen bieden en heeft zich de afgelopen jaren meer en meer toegelegd op het sluiten van vrijhandelsverdragen. Voorbeelden daarvan zijn de handelsverdragen met Canada, de ‘Mercosur’ douane-unie (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay) en Japan. Naast landbouw en meer traditionele industrieën gaan de verdragen ook ste... abonneren of dit artikel kopen.

Cybersecurity in 2019: een beknopt overzicht van juridisch relevante ontwikke...

mr. N. Falot1

2019 kende een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity. Wetgevers en toezichthouders hebben weer belangrijke stappen gezet in het uitbreiden en duiden van verplichtingen op het gebied van cybersecurity voor publieke en private organisaties. Voorbeelden hiervan zijn de inwerkingtreding van de EU Cybersecurity Act[2] en het publiceren van verschillende richtsnoeren en handvatten door toezichthouders en adviesorganen. Verschillende cyberaanvallen haalden het nieuws met als afsluiters van het jaar het stilleggen van de systemen van de Universit... abonneren of dit artikel kopen.

Reanimatie of reïncarnatie: hoe ziet de toekomst van de ePrivacy verordening ...

ir. M.C. Minnecré en mr. F.P. Sickinghe1

Op 10 januari 2017 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor een ePrivacy verordening.[2] Deze verordening moest de ePrivacy richtlijn[3] vervangen en was onderdeel van de Digital Single Market (DSM) strategie van de Commissie. Het voorstel bevat strengere privacyregels voor elektronische communicatiediensten en beoogt tegelijkertijd nieuwe kansen te creëren voor het bedrijfsleven. In oktober 2017 nam het Europees Parlement zijn rapport aan, samen met het mandaat om de onderhandelingen met de Raad en de Commissie te beginnen. De Raad heeft echter opnieuw geen overeenstemmi... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Handhaving tegen particuliere illegale downloaders: een brug te ver? - Noot b...

mr. G.A.C. van den Hout1

In dit hoger beroep in kort geding bevestigt het hof de eerdere beslissing van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland. Ziggo hoeft de NAW-gegevens van haar abonnees, die illegaal de film ‘The Hitman’s Bodyguard’ hebben gedownload, niet af te geven aan Dutch FilmWorks. Net als in eerste aanleg strandt de toewijsbaarheid van de vordering bij de afweging van de betrokken grondrechtelijke belangen. Het hof laat het privacybelang van de Ziggo-abonnees zwaarder wegen dan de belangen van Dutch FilmWorks op bescherming van haar intellectuele eigendom en het r... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. P. Polter

NLWetsvoorstel wet toeristische verhuur van woonruimteOp 29 november 2019 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte bijvoorbeeld via Aribnb en Booking.com (Wet toeristische verhuur van woonruimte) gepubliceerd. Met deze wet krijgen gemeenten (aanvullende) instrumenten om de handhaving mogelijk te maken en indien noodzakelijk de neveneffecten van de toeristische verhuur van woonruimte te kunnen voorkomen of beperken die het gevolg zijn van de digitale deeleco... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Signaleringen 2020-1

Onder redactie van mr. P.G. van der Putt 1

Wetsvoorstel inzake bij overheid bekende ZerodaysOverheidsdiensten kunnen kennis krijgen van zogenaamde ‘zerodays’. Dat zijn voor de ontwikkelaar onbekende lekken in diens software. Dat kan nuttig zijn bij de taakuitoefening. Zo kan de politie zerodays bijvoorbeeld soms gebruiken om criminele netwerken te observeren. Alhoewel de overheid dus belang kan hebben bij het geheim houden van zerodays, is de cyberveiligheid, ondernemers- en privacybelang er in het algemeen bij gediend indien zerodays aan de ontwikkelaar bekend worden gemaakt, zodat de kwetsbaarheid kan worden hersteld.... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij1. Rechtbank Rotterdam 4 november 2019 (marktplaats-oplichting), ECLI:NL:RBROT:2019:8706Strafrecht , marktplaats-oplichting, identiteitsfraude, Facebook, voetbalkaarten, concertkaarten, art. 141 Sr, art. 231b Sr, art. 326 SrDe verdachte heeft zich samen met anderen bezig gehouden met oplichtingspraktijken op het internet. Samen hebben zij de slachtoffers opgelicht en bewogen tot afgifte van geld, onder meer door op Marktplaats en Facebook voetbalkaarten, concertkaarten en andere p... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS