Tijdschrift voor Internetrecht 2020 nr. 1

Handhaving tegen particuliere illegale downloaders: een brug te ver? - Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9352 (DFW/Ziggo)

mr. G.A.C. van den Hout1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In dit hoger beroep in kort geding bevestigt het hof de eerdere beslissing van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland. Ziggo hoeft de NAW-gegevens van haar abonnees, die illegaal de film ‘The Hitman’s Bodyguard’ hebben gedownload, niet af te geven aan Dutch FilmWorks. Net als in eerste aanleg strandt de toewijsbaarheid van de vordering bij de afweging van de betrokken grondrechtelijke belangen. Het hof laat het privacybelang van de Ziggo-abonnees zwaarder wegen dan de belangen van Dutch FilmWorks op bescherming van haar intellectuele eigendom en het recht op een effectieve rechtsbescherming.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding en feiten

2. Verstrekking van NAW-gegevens door Ziggo

2.1. Doelbinding

2.2. Rechtmatigheid van de verwerking

3. Lycos/Pessers

4. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. G.A.C. van den Hout1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15980

Verder in 2020 nr.1

 Redactioneel

Toen de redactiesecretaris mij vroeg om een redactioneel voor dit nummer te schrijven, speelde net het filmpje door mijn hoofd van de man die in de rij staat voor een iPhone 5, uit 2012 alweer. Ik ...

 De proeve van adequaatheid: over adequaatheidsbesluiten in het algemeen en het Japanse adequaatheidbesluit in het bijzonder

We leven in een wereld waarin nationalistische en ‘eigen land eerst’-sentimenten de laatste jaren de boventoon voeren, niet in de laatste plaats door de ‘America First’-doctrine van Donald&...

 Cybersecurity in 2019: een beknopt overzicht van juridisch relevante ontwikkelingen

2019 kende een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity. Wetgevers en toezichthouders hebben weer belangrijke stappen gezet in het uitbreiden en duiden van ver...

 Reanimatie of reïncarnatie: hoe ziet de toekomst van de ePrivacy verordening eruit?

Op 10 januari 2017 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor een ePrivacy verordening.[2] Deze verordening moest de ePrivacy richtlijn[3] vervangen en was onderdeel van de Digital Sing...

 Handhaving tegen particuliere illegale downloaders: een brug te ver? - Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9352 (DFW/Ziggo)

In dit hoger beroep in kort geding bevestigt het hof de eerdere beslissing van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland. Ziggo hoeft de NAW-gegevens van haar abonnees, die illeg...