Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2020 nr. 1

‘Zeilen tussen rotsen’: naar een afgewogen algemeen-belang-uitzondering in de Wet Markt en Overheid

mr. G.J. van Midden1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Wet Markt en Overheid kan wel het stiefkindje van het mededingingsrecht worden genoemd. Deze ‘wet’, neergelegd in hoofdstuk 4b van de Mededingingswet, voorziet in gedragsregels die overheden in acht moeten nemen indien zij marktactiviteiten ontplooien. De wet heeft zich nooit op veel populariteit mogen verheugen, noch van overheden, noch van marktpartijen. Overheden lopen te hoop tegen de gedragsregels die als bureaucratische rompslomp worden ervaren. Vooral de in art. 25i Mw neergelegde verplichting voor overheden ten minste de integrale kosten in de prijzen door te rekenen wordt als een bewerkelijke exercitie gezien. Marktpartijen, op hun beurt, zien de wet als een tandeloze tijger, die niet doet wat hij moet doen, namelijk concurrentieverstoring tegengaan.

Ook in het ‘mededingingswereldje’ klonk al snel kritiek op de wet. Zo wijdden Baarsma en Tieben destijds aan het wetsvoorstel een kritisch artikel met de veelzeggende titel ‘oplossing zoekt pro...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het algemeen-belang-besluit van art. 25h lid 5 en 6 Mw

3. Rechterlijke toetsing algemeen-belang-besluiten: eerdere rechtspraak

4. Een nieuw toetsingskader (CBb-uitspraken ‘Hengelo’ en ‘Zeewolde’)

4.1. Feiten en achtergronden

4.2. Overwegingen van het CBb: toetsingskader

4.3. De CBb-lijn toegepast: uitspraken Hengelo en Zeewolde (18 december 2018)

4.4. De CBb-lijn toegepast: latere rechtspraak (uitspraken ‘Emmen’ en ‘Veenendaal’)

5. Duiding van de CBb-lijn

5.1. Eerste stap: voldoet besluit aan eisen Awb zorgvuldige voorbereiding?

5.2. Tweede stap: is sprake van een algemeen belang?

5.3. Derde stap: is in redelijkheid gebruik gemaakt van algemeen-belang-uitzondering?

6. Slotoverweging: zeilend tussen rotsen naar een afgewogen gebruik van de algemeen-belang-uitzondering

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. G.J. van Midden1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/16033

Verder in 2020 nr.1

 Redactioneel

In dit eerste nummer van 2020 komt weer een zeer gevarieerd aantal onderwerpen aan bod: het transparantie-vereiste bij vrijgestelde steun of de-minimissteun, de openbaar belang-uitzondering van de ...

 Het begrip transparante steun in de-minimis- en vrijstellingsverordeningen

Het begrip ‘transparante steun’ is een sleutelbegrip bij de toepassing van groepsvrijstellingsverordeningen en de-minimis verordeningen: is er geen sprake van transparante steun, dan kunnen deze...

 ‘Zeilen tussen rotsen’: naar een afgewogen algemeen-belang-uitzondering in de Wet Markt en Overheid

De Wet Markt en Overheid kan wel het stiefkindje van het mededingingsrecht worden genoemd. Deze ‘wet’, neergelegd in hoofdstuk 4b van de Mededingingswet, voorziet in gedragsregels die o...

 Schadevergoeding of staatssteun? De botsing tussen het investeringsrecht en het staatssteunrecht in de Micula-zaak

Is de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis waarbij een lidstaat veroordeeld is tot betaling van een schadevergoeding aan een investeerder strijdig met het Europese staatssteunverbod?[2] De...

 Europese Commissie

oktober t/m december 2019BesluitenSteunmaatregel SA.55451, Nederlandse subsidieregeling ERTMS verenigbaar met de interne markt, besluit van 5 november 2019Bij besluit van 5 november 2019 heeft de E...

 Markt en Overheid

december 2019 t/m februari 2019Rechtbank Rotterdam 16 januari 2020 inzake beschermingsbewind door de Gemeentelijke Kredietbank van de gemeente Groningen, ECLI:NL:RBROT:2020:291 In Staatssteun 2019,...