Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2020 nr. 1

Markt en Overheid

mr. J. Fredriksz en mr. H.C. van Scherpenseel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

december 2019 t/m februari 2019

Rechtbank Rotterdam 16 januari 2020 inzake beschermingsbewind door de Gemeentelijke Kredietbank van de gemeente Groningen,
ECLI:NL:RBROT:2020:291 

In Staatssteun 2019, nr. 1 en 2018, nr. 3 is in onderhavige rubriek stil gestaan bij door de ACM op 25 juli 2018 (beslissing in primo) en 14 december 2018 (beslissing op bezwaar) genomen besluiten inzake het door de gemeente Groningen aanbieden van beschermingsbewinddiensten. Ten aanzien van deze activiteiten heeft de gemeente Groningen in 2014 een algemeen belang-besluit genomen. Een aantal partijen dat zowel dezelfde diensten in de gemeente Groningen aanbiedt als de belangen behartigt van deze particuliere aanbieders heeft de ACM in 2018 verzocht handhavend op te treden tegen de gemeente Groningen. De ACM heeft met de genoemde besluiten het handhavingsverzoek afgewezen en het daartegen ingediende bezwaar ongegrond verklaard. Partijen hebben hiertegen beroe...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rechtbank Rotterdam 16 januari 2020 inzake beschermingsbewind door de Gemeentelijke Kredietbank van de gemeente Groningen, ECLI:NL:RBROT:2020:291

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Fredriksz en mr. H.C. van Scherpenseel1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/16037

Verder in 2020 nr.1

 Redactioneel

In dit eerste nummer van 2020 komt weer een zeer gevarieerd aantal onderwerpen aan bod: het transparantie-vereiste bij vrijgestelde steun of de-minimissteun, de openbaar belang-uitzondering van de ...

 Het begrip transparante steun in de-minimis- en vrijstellingsverordeningen

Het begrip ‘transparante steun’ is een sleutelbegrip bij de toepassing van groepsvrijstellingsverordeningen en de-minimis verordeningen: is er geen sprake van transparante steun, dan kunnen deze...

 ‘Zeilen tussen rotsen’: naar een afgewogen algemeen-belang-uitzondering in de Wet Markt en Overheid

De Wet Markt en Overheid kan wel het stiefkindje van het mededingingsrecht worden genoemd. Deze ‘wet’, neergelegd in hoofdstuk 4b van de Mededingingswet, voorziet in gedragsregels die o...

 Schadevergoeding of staatssteun? De botsing tussen het investeringsrecht en het staatssteunrecht in de Micula-zaak

Is de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis waarbij een lidstaat veroordeeld is tot betaling van een schadevergoeding aan een investeerder strijdig met het Europese staatssteunverbod?[2] De...

 Europese Commissie

oktober t/m december 2019BesluitenSteunmaatregel SA.55451, Nederlandse subsidieregeling ERTMS verenigbaar met de interne markt, besluit van 5 november 2019Bij besluit van 5 november 2019 heeft de E...

 Markt en Overheid

december 2019 t/m februari 2019Rechtbank Rotterdam 16 januari 2020 inzake beschermingsbewind door de Gemeentelijke Kredietbank van de gemeente Groningen, ECLI:NL:RBROT:2020:291 In Staatssteun 2019,...