Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2020 nr. 1

Schadevergoeding of staatssteun? De botsing tussen het investeringsrecht en het staatssteunrecht in de Micula-zaak

mr. dr. J.H. Fahner1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Is de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis waarbij een lidstaat veroordeeld is tot betaling van een schadevergoeding aan een investeerder strijdig met het Europese staatssteunverbod?[2] De Europese Commissie stelt zich sinds enige tijd op het standpunt dat de uitbetaling van een dergelijke schadevergoeding staatssteun oplevert die gemeld moet worden, in ieder geval wanneer de schade bestond uit de intrekking of terugvordering van eerder onterecht verleende staatssteun. In de Micula-zaak heeft dit geleid tot een situatie waarin een lidstaat, Roemenië, onder het internationale investeringsrecht verplicht was om een schadevergoeding te betalen, terwijl de Commissie zich tegen deze betaling verzette op grond van het staatssteunrecht. Recent heeft het Gerecht van de Europese Unie zich over deze kwestie beperkt uitgelaten in de zaak T-624/15.[3] In dit artikel bespreek ik het arrest van het Gerecht en onderzoek ik hoe het staatssteunrecht en het investeringsrecht met elkaar kunnen worden verzoend.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De Micula-zaak

2. De staatssteunkwestie in andere investeringsarbitrages

3. Verenigbaarheid van het staatssteunrecht en het investeringsrecht

4. Conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. J.H. Fahner1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/16034

Verder in 2020 nr.1

 Redactioneel

In dit eerste nummer van 2020 komt weer een zeer gevarieerd aantal onderwerpen aan bod: het transparantie-vereiste bij vrijgestelde steun of de-minimissteun, de openbaar belang-uitzondering van de ...

 Het begrip transparante steun in de-minimis- en vrijstellingsverordeningen

Het begrip ‘transparante steun’ is een sleutelbegrip bij de toepassing van groepsvrijstellingsverordeningen en de-minimis verordeningen: is er geen sprake van transparante steun, dan kunnen deze...

 ‘Zeilen tussen rotsen’: naar een afgewogen algemeen-belang-uitzondering in de Wet Markt en Overheid

De Wet Markt en Overheid kan wel het stiefkindje van het mededingingsrecht worden genoemd. Deze ‘wet’, neergelegd in hoofdstuk 4b van de Mededingingswet, voorziet in gedragsregels die o...

 Schadevergoeding of staatssteun? De botsing tussen het investeringsrecht en het staatssteunrecht in de Micula-zaak

Is de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis waarbij een lidstaat veroordeeld is tot betaling van een schadevergoeding aan een investeerder strijdig met het Europese staatssteunverbod?[2] De...

 Europese Commissie

oktober t/m december 2019BesluitenSteunmaatregel SA.55451, Nederlandse subsidieregeling ERTMS verenigbaar met de interne markt, besluit van 5 november 2019Bij besluit van 5 november 2019 heeft de E...

 Markt en Overheid

december 2019 t/m februari 2019Rechtbank Rotterdam 16 januari 2020 inzake beschermingsbewind door de Gemeentelijke Kredietbank van de gemeente Groningen, ECLI:NL:RBROT:2020:291 In Staatssteun 2019,...