Tijdschrift voor Staatssteun

Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten

2020 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

prof. mr. P.H.L.M. Kuypers

Redactie

mr. A.A. al Khatib
mr. E.E.M. Besselink
mr. drs. M.G.A.M. Custers
mr. H. Gilliams LL.M.
mr. M. C. van Heezik/ box 8.1
mr. A.H.G. Herwijnen
mr. M. Rijke MA
mr. dr. S.L.T. Schoenmaekers
mr. K. van de Casteele
drs. M. Visser
mr. M. de Wit

Vaste medewerkers

mr. W. De Cock
mr. G.A. Dictus
mr. D. Hoefnagels
mr. P. Kampschreur
mr. C.A.M. Lombert
mr. A. Looijestijn-Clearie
mr. J. Meulman
mr. R. Rodenrijs
mr. H.C. van Scherpenseel
mr. T.C. Topp

Redactiesecretaris(sen)

mr. T. Binder

Inleiding

Redactioneel

mr. M.C. van Heezik

In dit eerste nummer van 2020 komt weer een zeer gevarieerd aantal onderwerpen aan bod: het transparantie-vereiste bij vrijgestelde steun of de-minimissteun, de openbaar belang-uitzondering van de regels van Markt en Overheid en de verhouding tussen de staatssteunregels en de bilaterale investeringsverdragen (bilateral investment treaty ofwel BIT). De rode draad tussen deze onderwerpen betreft de begrenzing van de bevoegdheden van overheden. In de eerste bijdrage staat de begrenzing van de bevoegdheid voor overheden om steun te verlenen die niet voorafgaand bij de Europese Commis... ...lees meer

Artikel

Het begrip transparante steun in de-minimis- en vrijstellingsverordeningen

mr. C.T. Dekker1

Het begrip ‘transparante steun’ is een sleutelbegrip bij de toepassing van groepsvrijstellingsverordeningen en de-minimis verordeningen: is er geen sprake van transparante steun, dan kunnen deze verordeningen niet worden toegepast en moet de te verlenen steun gemeld worden bij de Europese Commissie. In deze bijdrage wordt ingegaan op dit begrip en hoe het moet worden geïnterpreteerd. Daarbij wordt uitgebreider stil gestaan bij de toepassing van het begrip op twee vormen van steun: steun vervat in leningen en steun vervat in garanties. abonneren of dit artikel kopen.

‘Zeilen tussen rotsen’: naar een afgewogen algemeen-belang-uitzondering in de...

mr. G.J. van Midden1

De Wet Markt en Overheid kan wel het stiefkindje van het mededingingsrecht worden genoemd. Deze ‘wet’, neergelegd in hoofdstuk 4b van de Mededingingswet, voorziet in gedragsregels die overheden in acht moeten nemen indien zij marktactiviteiten ontplooien. De wet heeft zich nooit op veel populariteit mogen verheugen, noch van overheden, noch van marktpartijen. Overheden lopen te hoop tegen de gedragsregels die als bureaucratische rompslomp worden ervaren. Vooral de in art. 25i Mw neergelegde verplichting voor overheden ten minste de integrale kosten in de prijzen door... abonneren of dit artikel kopen.

Schadevergoeding of staatssteun? De botsing tussen het investeringsrecht en ...

mr. dr. J.H. Fahner1

Is de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis waarbij een lidstaat veroordeeld is tot betaling van een schadevergoeding aan een investeerder strijdig met het Europese staatssteunverbod?[2] De Europese Commissie stelt zich sinds enige tijd op het standpunt dat de uitbetaling van een dergelijke schadevergoeding staatssteun oplevert die gemeld moet worden, in ieder geval wanneer de schade bestond uit de intrekking of terugvordering van eerder onterecht verleende staatssteun. In de Micula-zaak heeft dit geleid tot een situatie waarin een lidstaat, Roemenië, onder het internationale invest... abonneren of dit artikel kopen.

Europese Commissie

mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur en mr. E.M.M. Besselink (Besluiten)mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)

oktober t/m december 2019BesluitenSteunmaatregel SA.55451, Nederlandse subsidieregeling ERTMS verenigbaar met de interne markt, besluit van 5 november 2019Bij besluit van 5 november 2019 heeft de Europese Commissie een Nederlandse steunmaatregel voor de upgrade van goederenlocomotieven met European Rail Traffic Management System (ERTMS) verenigbaar verklaard met de interne markt. De Commissie wenst één grote spoorwegruimte tot stand te brengen om de spoorsector nieuw leven in te blazen en de Europese spoorwegen innoverender en concurrerender te maken ten ... abonneren of dit artikel kopen.

Markt en Overheid

mr. J. Fredriksz en mr. H.C. van Scherpenseel1

december 2019 t/m februari 2019Rechtbank Rotterdam 16 januari 2020 inzake beschermingsbewind door de Gemeentelijke Kredietbank van de gemeente Groningen, ECLI:NL:RBROT:2020:291 In Staatssteun 2019, nr. 1 en 2018, nr. 3 is in onderhavige rubriek stil gestaan bij door de ACM op 25 juli 2018 (beslissing in primo) en 14 december 2018 (beslissing op bezwaar) genomen besluiten inzake het door de gemeente Groningen aanbieden van beschermingsbewinddiensten. Ten aanzien van deze activiteiten heeft de gemeente Groningen in 2014 een algemeen belang-b... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. A.J.M. Louwers

Cursussen/SeminarsStudiemiddag De Algemene Groepsvrijstellingsverordening in het staatssteunrechtDatum: 12 maart 2020Locatie: Jaarbeurs UtrechtOrganisatie: Instituut voor Bouwrecht (IBR)Studiemiddag voor overheden en ondernemers betrokken bij projecten in de gebouwde omgevingEStAL Seminar 2020: Issues of Advantages to Undertakings (And What to Do About it)Datum: 2-4 april 2020Locatie: Sicilië, CataniaOrganisatie: Lexxion PublisherDriedaagse seminar over de belangrijkste ontwikkelingen en uitspraken met betrekking... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib[1] (Europees) mr. W. De Cock[2] (België) mr. G.A. Dictus(Nederland) oktober t/m december 2019 Europees HvJ EU C-105/18 tot en met C-113/18, 7 november 2019 UNESA t. Administración General del Estado Inzake: Heffingen gebruik binnenwateren, art. 107 VWEU, selectiviteit, fiscale soevereiniteit van een Lidstaat Feiten: Deze zaak betreft een fiscale heffing in Spanje voor het gebruik van binnenwateren voor de productie va... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS