Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2020 nr. 1

Europese Commissie

mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur en mr. E.M.M. Besselink (Besluiten)mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

oktober t/m december 2019

Besluiten

Steunmaatregel SA.55451, Nederlandse subsidieregeling ERTMS verenigbaar met de interne markt, besluit van 5 november 2019

Bij besluit van 5 november 2019 heeft de Europese Commissie een Nederlandse steunmaatregel voor de upgrade van goederenlocomotieven met European Rail Traffic Management System (ERTMS) verenigbaar verklaard met de interne markt.

De Commissie wenst één grote spoorwegruimte tot stand te brengen om de spoorsector nieuw leven in te blazen en de Europese spoorwegen innoverender en concurrerender te maken ten opzichte van andere vervoersvormen. De verschillen tussen het grote aantal bestaande nationale veiligheidssystemen staan de interoperabiliteit en dus de totstandkoming van één Europees spoorsysteem in de weg. ERTMS is een veiligheidssysteem dat ervoor zorgt dat treinen zich aan snelheidsbeperkingen en seinen houden. Met de invoering van ERTMS wordt de interoperabiliteit bevorderd.

Volgens Ui...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Besluiten

Steunmaatregel SA.55451, Nederlandse subsidieregeling ERTMS verenigbaar met de interne markt, besluit van 5 november 2019

Steunmaatregel SA.55227, Reddingssteun aan AEB verenigbaar met de interne markt, besluit van 19 november 2019

Steunmaatregel SA.54275, De Commissie keurt de Nederlandse subsidieregeling voor de sanering van de varkenshouderij goed

Steunmaatregel SA.33078, De Commissie veroordeelt de Belgische Staat om de aan JCD onrechtmatig verleende steun, terug te vorderen

SA.51987, S.A. 52084, SA.52238, SA.54236 en SA.55273 – Polen - Stadsverwarmingsnet – Besluit van de Commissie van 25 oktober 2019

SA.52224 – Oostenrijk – Breedband project in Karinthië – Besluit van de Commissie van 20 augustus 2019

Beleid

Diversen

Nieuwe Commissie per 1 december 2019 aangetreden

Publicatie onderzoek naar de praktische impact van RDI-regels voor staatssteun

Persberichten

Commissie opent diepgaand onderzoek naar overheidssteun voor de fabriek van chemiebedrijf PCC in Polen (IP/19/6209)

Commissie opent diepgaand onderzoek naar belastingvrijstellingen voor Italiaanse havens; Commissie verwelkomt de toezegging van Spanje om per 2020 havens aan vennootschapsbelasting te onderwerpen (IP/19/6292)

Toespraken

A Level Playing Field for Banks in the Union, Brussel, 10 oktober 2019

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.A. Geelhoed, mr. P.J.E. Kampschreur en mr. E.M.M. Besselink (Besluiten)mr. A. Looijestijn-Clearie (Beleid)
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/16036

Verder in 2020 nr.1

 Redactioneel

In dit eerste nummer van 2020 komt weer een zeer gevarieerd aantal onderwerpen aan bod: het transparantie-vereiste bij vrijgestelde steun of de-minimissteun, de openbaar belang-uitzondering van de ...

 Het begrip transparante steun in de-minimis- en vrijstellingsverordeningen

Het begrip ‘transparante steun’ is een sleutelbegrip bij de toepassing van groepsvrijstellingsverordeningen en de-minimis verordeningen: is er geen sprake van transparante steun, dan kunnen deze...

 ‘Zeilen tussen rotsen’: naar een afgewogen algemeen-belang-uitzondering in de Wet Markt en Overheid

De Wet Markt en Overheid kan wel het stiefkindje van het mededingingsrecht worden genoemd. Deze ‘wet’, neergelegd in hoofdstuk 4b van de Mededingingswet, voorziet in gedragsregels die o...

 Schadevergoeding of staatssteun? De botsing tussen het investeringsrecht en het staatssteunrecht in de Micula-zaak

Is de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis waarbij een lidstaat veroordeeld is tot betaling van een schadevergoeding aan een investeerder strijdig met het Europese staatssteunverbod?[2] De...

 Europese Commissie

oktober t/m december 2019BesluitenSteunmaatregel SA.55451, Nederlandse subsidieregeling ERTMS verenigbaar met de interne markt, besluit van 5 november 2019Bij besluit van 5 november 2019 heeft de E...

 Markt en Overheid

december 2019 t/m februari 2019Rechtbank Rotterdam 16 januari 2020 inzake beschermingsbewind door de Gemeentelijke Kredietbank van de gemeente Groningen, ECLI:NL:RBROT:2020:291 In Staatssteun 2019,...