Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2020 nr. 1

Jurisprudentie

mr. A.A. al Khatib1 (Europees)
mr. W. De Cock2 (België)
mr. G.A. Dictus(Nederland)

oktober t/m december 2019

Europees

HvJ EU C-105/18 tot en met C-113/18,
7 november 2019

UNESA t. Administración General del Estado

Inzake: Heffingen gebruik binnenwateren, art. 107 VWEU, selectiviteit, fiscale soevereiniteit van een Lidstaat

Feiten: Deze zaak betreft een fiscale heffing in Spanje voor het gebruik van binnenwateren voor de productie van elektriciteit.De Spaanse energiebelastingwet heft een belasting op de productie van hydro-elektrische energie. Aan deze belasting liggen – zo blijkt uit de memorie van toelichting – milieuoverwegingen ten grondslag, namelijk de bescherming en de verbetering van de openbare watervoorraden. Volgens de nationale rechter lijkt deze energiebelastingwet een discriminatoir onderscheid te ma...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europees

HvJ EU C-105/18 tot en met C-113/18, 7 november 2019

HvJ EU 14 november 2019, C-585/17

HvJ C-385/18, 19 december 2019

Nationaal

College van Beroep voor het bedrijfsleven 26 november 2019, ECLI:NL:CBB:2019:615

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9911

Gerechtshof Amsterdam 11 juni 2019, gepubliceerd op 9 oktober 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1954

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/16035

Verder in 2020 nr.1

 Redactioneel

In dit eerste nummer van 2020 komt weer een zeer gevarieerd aantal onderwerpen aan bod: het transparantie-vereiste bij vrijgestelde steun of de-minimissteun, de openbaar belang-uitzondering van de ...

 Het begrip transparante steun in de-minimis- en vrijstellingsverordeningen

Het begrip ‘transparante steun’ is een sleutelbegrip bij de toepassing van groepsvrijstellingsverordeningen en de-minimis verordeningen: is er geen sprake van transparante steun, dan kunnen deze...

 ‘Zeilen tussen rotsen’: naar een afgewogen algemeen-belang-uitzondering in de Wet Markt en Overheid

De Wet Markt en Overheid kan wel het stiefkindje van het mededingingsrecht worden genoemd. Deze ‘wet’, neergelegd in hoofdstuk 4b van de Mededingingswet, voorziet in gedragsregels die o...

 Schadevergoeding of staatssteun? De botsing tussen het investeringsrecht en het staatssteunrecht in de Micula-zaak

Is de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis waarbij een lidstaat veroordeeld is tot betaling van een schadevergoeding aan een investeerder strijdig met het Europese staatssteunverbod?[2] De...

 Europese Commissie

oktober t/m december 2019BesluitenSteunmaatregel SA.55451, Nederlandse subsidieregeling ERTMS verenigbaar met de interne markt, besluit van 5 november 2019Bij besluit van 5 november 2019 heeft de E...

 Markt en Overheid

december 2019 t/m februari 2019Rechtbank Rotterdam 16 januari 2020 inzake beschermingsbewind door de Gemeentelijke Kredietbank van de gemeente Groningen, ECLI:NL:RBROT:2020:291 In Staatssteun 2019,...