Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2020 nr. 2

Jaarverslaggeving en de coronacrisis

mr. dr. C.J.A. van Geffen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het is duidelijk dat de maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis groot zijn. Voor bedrijven is op het moment van zo’n acute crisis de jaarverslaggeving wellicht niet het meest urgente probleem dat op de (bestuurs)agenda staat. Toch merken we dat er ook in de verslaggevingspraktijk bijzonder veel vragen spelen en onduidelijkheden zijn. Alle reden om daar in deze speciale aflevering van dit tijdschrift aandacht aan te besteden. In deze bijdrage over jaarverslaggeving en de coronacrisis zal ik achtereenvolgens ingaan op: 1) jaarverslaggeving beursvennootschappen, 2) toezicht op financiële verslaggeving, 3) adjusting or non-adjusting events, 4) kwartaal-update/halfjaaberichten, 5) going concern, 6) bestuursverslag, 7) RJ-Uitingen en 8) IFRS-ontwikkelingen.


De aandacht voor verslaggeving van beursvennootschappen in dit artikel is ingegeven door het feit dat beursvennootschappen ‘als eerste’ (half)jaarberichten openbaar zullen moeten maken. Bovendien zijn...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Jaarverslaggeving beursvennootschappen

2. Toezicht op financiële verslaggeving

3. Adjusting- or non-adjusting events

4. Kwartaal-update/halfjaarberichten

5. Going concern

6. Bestuursverslag

7. RJ-Uitingen

8. IFRS-ontwikkelingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. C.J.A. van Geffen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16137

Verder in 2020 nr.2

 Corona-special

Sinds de uitbraak van het coronavirus als veroorzaker van de ziekte COVID-19 lijkt alles anders. Tijdens zijn persconferentie op 31 maart jongstleden verwoordde minister-president Rutte dat door de...

 Jaarverslaggeving en de coronacrisis

Het is duidelijk dat de maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis groot zijn. Voor bedrijven is op het moment van zo’n acute crisis de jaarverslaggeving wellicht niet het meest u...

 Uitstel en ontheffing van de opmaak en vaststelling van de jaarrekening

C.J.A. van Geffen besteedt in zijn bijdrage in dit nummer aandacht aan de mogelijke gevolgen van de corona-pandemie voor de jaarrekening, waaronder de vermelding in de toelichting onder...

 Coronacrisis en de invloed op de controlewerkzaamheden

De coronacrisis is een bijzondere situatie voor de accountant, omdat hij bepaalde fysieke controlewerkzaamheden niet kan uitvoeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bijwonen van een voorraadopname...

 Coronacrisis en de gevolgen voor de accountantsverklaring

De uitbraak van de coronacrisis in Nederland (vanaf 11 maart 2020[2]) heeft geleid tot verschillende vraagstukken die samenhangen met de accountantsverklaring[3] die bij de jaarrekening...

 De algemene vergadering en COVID-19 - Het uitstellen van de jaarlijkse AVA door beursvennootschappen en het uitkeren van dividend

De uitbraak van het coronavirus stelt ons land voor enorme uitdagingen en heeft aanleiding gegeven tot overheidsmaatregelen die het dagelijks leven van alle Nederlanders verregaand beïn...

 Coronacrisis als escape van bestuurdersaansprakelijkheid ex. art. 2:138/248 lid 2 BW?

Als gevolg van de coronacrisis zullen dit jaar naar verwachting veel bedrijven failliet gaan. Er wordt een ‘golf aan coronafaillissementen’ verwacht. ‘Bedrijven in de horeca, sierteelt ...

 Alleen samen krijgen we corona onder controle? - Over de kwetsbaarheid van de accountant voor betrokkenheid bij fraude en misbruik van steunmaatregelen

Het kabinet heeft in een rap tempo diverse financiële steunmaatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze voortvarendheid valt te prijzen, maar heef...