Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2020 nr. 2

Coronacrisis en de gevolgen voor de accountantsverklaring

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De uitbraak van de coronacrisis in Nederland (vanaf 11 maart 20202 ) heeft geleid tot verschillende vraagstukken die samenhangen met de accountantsverklaring3 die bij de jaarrekening moet worden verstrekt. In deze bijdrage aan TvJ ga ik allereerst in op controle-opdrachten. Daarbij maak ik onderscheid in controleverklaringen die betrekking hebben op jaarrekeningen met een balansdatum die vóór de uitbraak van de coronacrisis in Nederland liggen en controleverklaringen bij een jaarrekening met een balansdatum die na de uitbraak liggen. Tot slot ga ik in op de situatie van beoordelings- en samenstellingsopdrachten. Deze bijdrage aan TvJ is gebaseerd op de regelgeving voor rechtspersonen, zoals opgenomen in Titel 9 van Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (‘RJ’).4

2. Controleverklaring bij jaarrekening met balansdatum vóór uitbreken coronacrisis in Nederland

Om de effecten voor de controleverklaring duidelijk te maken geef ik ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Controleverklaring bij jaarrekening met balansdatum vóór uitbreken coronacrisis in Nederland

3. Controleverklaring bij jaarrekening met balansdatum na uitbreken coronacrisis in Nederland

3.1. Geen gevolgen van coronacrisis

3.2. Beroep op steunmaatregelen, maar naar verwachting geen verdere problemen

3.3. Ernstige continuïteitsonzekerheid

3.4. Discontinuïteit

4. Beoordelings- en samenstellingsverklaring

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16140

Verder in 2020 nr.2

 Corona-special

Sinds de uitbraak van het coronavirus als veroorzaker van de ziekte COVID-19 lijkt alles anders. Tijdens zijn persconferentie op 31 maart jongstleden verwoordde minister-president Rutte dat door de...

 Jaarverslaggeving en de coronacrisis

Het is duidelijk dat de maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis groot zijn. Voor bedrijven is op het moment van zo’n acute crisis de jaarverslaggeving wellicht niet het meest u...

 Uitstel en ontheffing van de opmaak en vaststelling van de jaarrekening

C.J.A. van Geffen besteedt in zijn bijdrage in dit nummer aandacht aan de mogelijke gevolgen van de corona-pandemie voor de jaarrekening, waaronder de vermelding in de toelichting onder...

 Coronacrisis en de invloed op de controlewerkzaamheden

De coronacrisis is een bijzondere situatie voor de accountant, omdat hij bepaalde fysieke controlewerkzaamheden niet kan uitvoeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bijwonen van een voorraadopname...

 Coronacrisis en de gevolgen voor de accountantsverklaring

De uitbraak van de coronacrisis in Nederland (vanaf 11 maart 2020[2]) heeft geleid tot verschillende vraagstukken die samenhangen met de accountantsverklaring[3] die bij de jaarrekening...

 De algemene vergadering en COVID-19 - Het uitstellen van de jaarlijkse AVA door beursvennootschappen en het uitkeren van dividend

De uitbraak van het coronavirus stelt ons land voor enorme uitdagingen en heeft aanleiding gegeven tot overheidsmaatregelen die het dagelijks leven van alle Nederlanders verregaand beïn...

 Coronacrisis als escape van bestuurdersaansprakelijkheid ex. art. 2:138/248 lid 2 BW?

Als gevolg van de coronacrisis zullen dit jaar naar verwachting veel bedrijven failliet gaan. Er wordt een ‘golf aan coronafaillissementen’ verwacht. ‘Bedrijven in de horeca, sierteelt ...

 Alleen samen krijgen we corona onder controle? - Over de kwetsbaarheid van de accountant voor betrokkenheid bij fraude en misbruik van steunmaatregelen

Het kabinet heeft in een rap tempo diverse financiële steunmaatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze voortvarendheid valt te prijzen, maar heef...