Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2020 nr. 2

Alleen samen krijgen we corona onder controle? - Over de kwetsbaarheid van de accountant voor betrokkenheid bij fraude en misbruik van steunmaatregelen

mr. A.B. Schoonbeek1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het kabinet heeft in een rap tempo diverse financiële steunmaatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze voortvarendheid valt te prijzen, maar heeft wel een keerzijde. Een zeker risico op misbruik is namelijk op de koop toegenomen. Weliswaar is aangegeven dat daartegen hard wordt opgetreden2 , schade als gevolg daarvan is niet denkbeeldig. Hiervoor draaien dan uiteindelijk de belastingbetalers op. In het publieke debat is op dit inherente risico van misbruik gewezen.3 Het draait daarin niet alleen om fraude en andere vormen van overtreding van wet- en regelgeving. Ook is gewezen op maatschappelijk onwenselijk gebruik van de steunmaatregelen; als ondernemingen redelijkerwijs de steun niet nodig hebben, dan zouden zij daarop ook geen beroep moeten doen.4 Het voorgaande levert ook risico’s op voor accountants(kantoren). Immers, ondernemingen die in nood verkeren schakelen accountants in voor bijstand bij de aanvraag van...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Financiële steunmaatregelen en de rol van de accountant daarbij

2.1. Financiële steunmaatregelen en de rol van de accountant daarbij

2.2. De NOW-regeling op hoofdlijnen

2.3. Accountants zijn kwetsbaar voor betrokkenheid bij fraude en misbruik[28]

3. Inventarisatie normenkader bij fraude en misbruik

3.1. Inleiding en vertrekpunt: de VGBA en de aangekondigde standaarden

3.2. Nadere beschouwing beginselen integriteit en vakbekwaamheid en zorgvuldigheid

3.3. NV NOCLAR

3.4. Aandachtspunten bestuurs- en strafrechtelijke aansprakelijkheden

4. Beheersing van risico’s op het niveau van het accountantskantoor

4.1. NVKS: integere bedrijfsvoering

4.2. Wta: integere bedrijfsvoering

4.3. Wwft: risicogebaseerde naleving van de Wwft

5. Conclusie en slotopmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.B. Schoonbeek1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16143

Verder in 2020 nr.2

 Corona-special

Sinds de uitbraak van het coronavirus als veroorzaker van de ziekte COVID-19 lijkt alles anders. Tijdens zijn persconferentie op 31 maart jongstleden verwoordde minister-president Rutte dat door de...

 Jaarverslaggeving en de coronacrisis

Het is duidelijk dat de maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis groot zijn. Voor bedrijven is op het moment van zo’n acute crisis de jaarverslaggeving wellicht niet het meest u...

 Uitstel en ontheffing van de opmaak en vaststelling van de jaarrekening

C.J.A. van Geffen besteedt in zijn bijdrage in dit nummer aandacht aan de mogelijke gevolgen van de corona-pandemie voor de jaarrekening, waaronder de vermelding in de toelichting onder...

 Coronacrisis en de invloed op de controlewerkzaamheden

De coronacrisis is een bijzondere situatie voor de accountant, omdat hij bepaalde fysieke controlewerkzaamheden niet kan uitvoeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bijwonen van een voorraadopname...

 Coronacrisis en de gevolgen voor de accountantsverklaring

De uitbraak van de coronacrisis in Nederland (vanaf 11 maart 2020[2]) heeft geleid tot verschillende vraagstukken die samenhangen met de accountantsverklaring[3] die bij de jaarrekening...

 De algemene vergadering en COVID-19 - Het uitstellen van de jaarlijkse AVA door beursvennootschappen en het uitkeren van dividend

De uitbraak van het coronavirus stelt ons land voor enorme uitdagingen en heeft aanleiding gegeven tot overheidsmaatregelen die het dagelijks leven van alle Nederlanders verregaand beïn...

 Coronacrisis als escape van bestuurdersaansprakelijkheid ex. art. 2:138/248 lid 2 BW?

Als gevolg van de coronacrisis zullen dit jaar naar verwachting veel bedrijven failliet gaan. Er wordt een ‘golf aan coronafaillissementen’ verwacht. ‘Bedrijven in de horeca, sierteelt ...

 Alleen samen krijgen we corona onder controle? - Over de kwetsbaarheid van de accountant voor betrokkenheid bij fraude en misbruik van steunmaatregelen

Het kabinet heeft in een rap tempo diverse financiële steunmaatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze voortvarendheid valt te prijzen, maar heef...