Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2020 nr. 2

Coronacrisis en de invloed op de controlewerkzaamheden

prof. dr. G.C.M. Majoor RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De coronacrisis is een bijzondere situatie voor de accountant, omdat hij bepaalde fysieke controlewerkzaamheden niet kan uitvoeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bijwonen van een voorraadopname, een bezoek brengen aan een buitenlands (significant) groepsonderdeel als onderdeel van een groepscontrole of een bezoek aan een locatie om het onderhanden werk te beoordelen. Deze omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de accountant mogelijk geen redelijke mate van zekerheid kan verkrijgen of de financiële overzichten als geheel vrij zijn van een afwijking van materieel belang die het gevolg is van fraude of van fouten om daarmee een oordeel te geven over de jaarrekening (Standaard 200, par. 11a).2 Het probleem dat hierbij speelt is dat de accountant onvoldoende en/of ongeschikte controle-informatie heeft (Standaard 200, par. 17). ‘Om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen, dient de accountant voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen tene...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Fysieke voorraadopname is niet mogelijk

2. Bezoek aan buitenlands (significant) groepsonderdeel is niet mogelijk

3. Kan de accountant nog steunen op de werkzaamheden van de component accountant?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. G.C.M. Majoor RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16139

Verder in 2020 nr.2

 Corona-special

Sinds de uitbraak van het coronavirus als veroorzaker van de ziekte COVID-19 lijkt alles anders. Tijdens zijn persconferentie op 31 maart jongstleden verwoordde minister-president Rutte dat door de...

 Jaarverslaggeving en de coronacrisis

Het is duidelijk dat de maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis groot zijn. Voor bedrijven is op het moment van zo’n acute crisis de jaarverslaggeving wellicht niet het meest u...

 Uitstel en ontheffing van de opmaak en vaststelling van de jaarrekening

C.J.A. van Geffen besteedt in zijn bijdrage in dit nummer aandacht aan de mogelijke gevolgen van de corona-pandemie voor de jaarrekening, waaronder de vermelding in de toelichting onder...

 Coronacrisis en de invloed op de controlewerkzaamheden

De coronacrisis is een bijzondere situatie voor de accountant, omdat hij bepaalde fysieke controlewerkzaamheden niet kan uitvoeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bijwonen van een voorraadopname...

 Coronacrisis en de gevolgen voor de accountantsverklaring

De uitbraak van de coronacrisis in Nederland (vanaf 11 maart 2020[2]) heeft geleid tot verschillende vraagstukken die samenhangen met de accountantsverklaring[3] die bij de jaarrekening...

 De algemene vergadering en COVID-19 - Het uitstellen van de jaarlijkse AVA door beursvennootschappen en het uitkeren van dividend

De uitbraak van het coronavirus stelt ons land voor enorme uitdagingen en heeft aanleiding gegeven tot overheidsmaatregelen die het dagelijks leven van alle Nederlanders verregaand beïn...

 Coronacrisis als escape van bestuurdersaansprakelijkheid ex. art. 2:138/248 lid 2 BW?

Als gevolg van de coronacrisis zullen dit jaar naar verwachting veel bedrijven failliet gaan. Er wordt een ‘golf aan coronafaillissementen’ verwacht. ‘Bedrijven in de horeca, sierteelt ...

 Alleen samen krijgen we corona onder controle? - Over de kwetsbaarheid van de accountant voor betrokkenheid bij fraude en misbruik van steunmaatregelen

Het kabinet heeft in een rap tempo diverse financiële steunmaatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze voortvarendheid valt te prijzen, maar heef...