Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2020 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
mr. A.N. Krol
B. Majoor
mr. A. de Neve
Annemarije B. Schoonbeek
mr. Q. H. van Vliet

Vaste medewerkers

mr. drs. J.B. Backhuijs
mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen
prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA

Coördinerend redacteur

L. in 't Veld

Inleiding

Corona-special

mr. dr. C.J.A. van Geffen en mr. drs. L. in ’t Veld1

Sinds de uitbraak van het coronavirus als veroorzaker van de ziekte COVID-19 lijkt alles anders. Tijdens zijn persconferentie op 31 maart jongstleden verwoordde minister-president Rutte dat door de huidige crisis, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, te omschrijven als een van de hevigste crises in de geschiedenis buiten oorlogstijd. Als historicus had de minister-president wellicht kunnen wijzen op de pandemie die letterlijk een eeuw geleden de wereld trof, toen het virus dat bekend staat als de ‘Spaanse griep’ in de nasleep van een oorlog rondwaarde. Maar de were... ...lees meer

Artikel

Jaarverslaggeving en de coronacrisis

mr. dr. C.J.A. van Geffen1

Het is duidelijk dat de maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis groot zijn. Voor bedrijven is op het moment van zo’n acute crisis de jaarverslaggeving wellicht niet het meest urgente probleem dat op de (bestuurs)agenda staat. Toch merken we dat er ook in de verslaggevingspraktijk bijzonder veel vragen spelen en onduidelijkheden zijn. Alle reden om daar in deze speciale aflevering van dit tijdschrift aandacht aan te besteden. In deze bijdrage over jaarverslaggeving en de coronacrisis zal ik achtereenvolgens ingaan op: 1) jaarverslaggeving beursvennootschappen, 2) toez... abonneren of dit artikel kopen.

Uitstel en ontheffing van de opmaak en vaststelling van de jaarrekening

mr. drs. A.N. Krol en mr. Q.H. van Vliet1

C.J.A. van Geffen besteedt in zijn bijdrage in dit nummer aandacht aan de mogelijke gevolgen van de corona-pandemie voor de jaarrekening, waaronder de vermelding in de toelichting onder gebeurtenissen na balansdatum en de continuïteitsveronderstelling. Deze bijdrage richt zich op situaties waarin de corona-pandemie ertoe leidt dat er geen behoorlijke jaarrekening kan worden opgemaakt binnen de wettelijke termijn. Op 24 april jl. is een noodwet in werking getreden, genaamd ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ (‘Noodwet’).[2] De bepalingen met betrek... abonneren of dit artikel kopen.

Coronacrisis en de invloed op de controlewerkzaamheden

prof. dr. G.C.M. Majoor RA1

De coronacrisis is een bijzondere situatie voor de accountant, omdat hij bepaalde fysieke controlewerkzaamheden niet kan uitvoeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bijwonen van een voorraadopname, een bezoek brengen aan een buitenlands (significant) groepsonderdeel als onderdeel van een groepscontrole of een bezoek aan een locatie om het onderhanden werk te beoordelen. Deze omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de accountant mogelijk geen redelijke mate van zekerheid kan verkrijgen of de financiële overzichten als geheel vrij zijn van een afwijking van materieel belang die het gevolg ... abonneren of dit artikel kopen.

Coronacrisis en de gevolgen voor de accountantsverklaring

A. Dieleman RA1

De uitbraak van de coronacrisis in Nederland (vanaf 11 maart 2020[2]) heeft geleid tot verschillende vraagstukken die samenhangen met de accountantsverklaring[3] die bij de jaarrekening moet worden verstrekt. In deze bijdrage aan TvJ ga ik allereerst in op controle-opdrachten. Daarbij maak ik onderscheid in controleverklaringen die betrekking hebben op jaarrekeningen met een balansdatum die vóór de uitbraak van de coronacrisis in Nederland liggen en controleverklaringen bij een jaarrekening met een balansdatum die na de uitbraak liggen. Tot slot ga ik in op de situat... abonneren of dit artikel kopen.

De algemene vergadering en COVID-19 - Het uitstellen van de jaarlijkse AVA do...

mw. mr. drs. C. Groen, mw. mr. S. Rietveld en mw. mr. L.E. Stroeve1

De uitbraak van het coronavirus stelt ons land voor enorme uitdagingen en heeft aanleiding gegeven tot overheidsmaatregelen die het dagelijks leven van alle Nederlanders verregaand beïnvloeden. Menig huiskamer is omgetoverd tot home-office, horecagelegenheden zijn gesloten en de vele zomerfestivals die ons land kent, kunnen voorlopig geen doorgang vinden.Maar de coronacrisis heeft ook gevolgen voor de organisatie van het belangrijkste evenement voor aandeelhouders van Nederlandse beursvennootschappen[2]: de jaarlijkse algemene verga... abonneren of dit artikel kopen.

Coronacrisis als escape van bestuurdersaansprakelijkheid ex. art. 2:138/248 ...

mr. dr. J.E. Brink-van der Meer1

Als gevolg van de coronacrisis zullen dit jaar naar verwachting veel bedrijven failliet gaan. Er wordt een ‘golf aan coronafaillissementen’ verwacht. ‘Bedrijven in de horeca, sierteelt en evenementenbranche zullen massaal omvallen’.[2] De kans is groot dat een aanmerkelijk deel van deze bedrijven de publicatieplicht van hun jaarrekening in de periode voor het faillissement niet is nagekomen. De jaarrekening openbaar maken staat bij veel (mkb) bedrijven namelijk laag op de prioriteitenlijst, helemaal indien sprake is van een economisch moeilijk klimaat.[3] Slechts 43%... abonneren of dit artikel kopen.

Alleen samen krijgen we corona onder controle? - Over de kwetsbaarheid van de...

mr. A.B. Schoonbeek1

Het kabinet heeft in een rap tempo diverse financiële steunmaatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze voortvarendheid valt te prijzen, maar heeft wel een keerzijde. Een zeker risico op misbruik is namelijk op de koop toegenomen. Weliswaar is aangegeven dat daartegen hard wordt opgetreden[2], schade als gevolg daarvan is niet denkbeeldig. Hiervoor draaien dan uiteindelijk de belastingbetalers op. In het publieke debat is op dit inherente risico van misbruik gewezen.[3] Het draait daarin niet alleen om fraude en andere vormen va... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA1

Nationale ontwikkelingen In verband met het bijzondere karakter van dit themanummer is ervoor gekozen de bijdrage met ‘Nationale ontwikkelingen’ aan deze rubriek door te schuiven naar het volgende nummer van het tijdschrift.Internationale ontwikkelingen IASB: aanpassingen programma – CCOp 17 april heeft de Board besloten om naar aanleiding van Covid-19 zijn planning aan te passen.[2] De invoeringsdatum van het amendement op IAS 1 met betrekking tot classificatie van verplichtingen als lang- of kortlopend (gesignaleerd in deze rubriek in nummer 2020/1) za... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS