Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2020 nr. 2

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Nationale ontwikkelingen

In verband met het bijzondere karakter van dit themanummer is ervoor gekozen de bijdrage met ‘Nationale ontwikkelingen’ aan deze rubriek door te schuiven naar het volgende nummer van het tijdschrift.

Internationale ontwikkelingen

IASB: aanpassingen programma – CC

Op 17 april heeft de Board besloten om naar aanleiding van Covid-19 zijn planning aan te passen.2 De invoeringsdatum van het amendement op IAS 1 met betrekking tot classificatie van verplichtingen als lang- of kortlopend (gesignaleerd in deze rubriek in nummer 2020/1) zal met een jaar worden uitgesteld tot 1 januari 2023. Hiervoor is op 4 mei een exposure draft gepubliceerd. Ook zullen de commentaarperiodes op de exposure drafts ‘General presentation and disclosure’ (was: 30 juni 2020), ‘Comprehensive review of the IFRS for SMEs standard’ (was: 27 juli 2020) en de nieuwe discussion paper ‘Business combinations’ (zie onder) elk met circa drie maanden verlengd word...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Nationale ontwikkelingen

Internationale ontwikkelingen

IASB: aanpassingen programma – CC

Covid-19 en kredietverliezen onder IFRS – CC

Covid-19 en kredietverliezen onder US GAAP – CC

IASB: Covid-19 en toepassing van IFRS 16 – CC

IASB: Discussion paper business combinations – CC

IASB: Exposure draft IBOR-reform – CC

ESMA: aanwijzingen financiële rapportage in verband met Covid-19 – CC

IAASB: Staff Audit Practice Alerts in verband met Covid-19 – CC

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. dr. C. Camfferman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16144

Verder in 2020 nr.2

 Corona-special

Sinds de uitbraak van het coronavirus als veroorzaker van de ziekte COVID-19 lijkt alles anders. Tijdens zijn persconferentie op 31 maart jongstleden verwoordde minister-president Rutte dat door de...

 Jaarverslaggeving en de coronacrisis

Het is duidelijk dat de maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis groot zijn. Voor bedrijven is op het moment van zo’n acute crisis de jaarverslaggeving wellicht niet het meest u...

 Uitstel en ontheffing van de opmaak en vaststelling van de jaarrekening

C.J.A. van Geffen besteedt in zijn bijdrage in dit nummer aandacht aan de mogelijke gevolgen van de corona-pandemie voor de jaarrekening, waaronder de vermelding in de toelichting onder...

 Coronacrisis en de invloed op de controlewerkzaamheden

De coronacrisis is een bijzondere situatie voor de accountant, omdat hij bepaalde fysieke controlewerkzaamheden niet kan uitvoeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bijwonen van een voorraadopname...

 Coronacrisis en de gevolgen voor de accountantsverklaring

De uitbraak van de coronacrisis in Nederland (vanaf 11 maart 2020[2]) heeft geleid tot verschillende vraagstukken die samenhangen met de accountantsverklaring[3] die bij de jaarrekening...

 De algemene vergadering en COVID-19 - Het uitstellen van de jaarlijkse AVA door beursvennootschappen en het uitkeren van dividend

De uitbraak van het coronavirus stelt ons land voor enorme uitdagingen en heeft aanleiding gegeven tot overheidsmaatregelen die het dagelijks leven van alle Nederlanders verregaand beïn...

 Coronacrisis als escape van bestuurdersaansprakelijkheid ex. art. 2:138/248 lid 2 BW?

Als gevolg van de coronacrisis zullen dit jaar naar verwachting veel bedrijven failliet gaan. Er wordt een ‘golf aan coronafaillissementen’ verwacht. ‘Bedrijven in de horeca, sierteelt ...

 Alleen samen krijgen we corona onder controle? - Over de kwetsbaarheid van de accountant voor betrokkenheid bij fraude en misbruik van steunmaatregelen

Het kabinet heeft in een rap tempo diverse financiële steunmaatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze voortvarendheid valt te prijzen, maar heef...