Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2020 nr. 3

Praktische verslaggevingsissues voor puttable instrumenten in historisch perspectief

drs. C.M. Roozen RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Inleiding

In dit artikel wordt ingegaan op de verslaggevingsissues die we in de praktijk zijn tegengekomen bij puttable financiële instrumenten sinds deze instrumenten als afzonderlijke categorie in de regelgeving zijn onderkend.
De volgende onderwerpen worden in dit artikel behandeld:

 1. de classificatie van deze instrumenten in eigen- en vreemdvermogensinstrumenten;
 2. de puttable uitzondering onder IFRS (onder IFRS moeten puttable financiële instrumenten die aan de voorwaarden voldoen als eigen vermogen worden geclassificeerd) of de puttable vrijstelling onder Dutch GAAP (onder Dutch GAAP mogen deze instrumenten als eigen vermogen worden gepresenteerd) die voor deze instrumenten zijn gecreëerd;
 3. de wijzigingen die gedurende de afgelopen jaren zijn voorgeste...

  U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

  Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


  Verder in dit artikel:

  1. Inleiding

  2. Wat zijn puttable instrumenten?

  3. Huidige verwerkingswijze in de jaarrekening

  3.1. IFRS

  3.2. Dutch GAAP

  4. Historie van behandeling van puttable instruments en de puttable uitzondering/vrijstelling in de jaarrekening

  5. Andere consequenties van puttable instrumenten

  6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

 • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. C.M. Roozen RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16257

Verder in 2020 nr.3

 Coronacrisis en wettelijke reserve deelneming

De oronacrisis leidt tot diverse verslaggevingsvraagstukken, ook bij het bepalen van de wettelijke reserve deelneming (art. 2:389 lid 6 BW). Die zijn daarom relevant omdat:een wettelijk...

 Verwerking fiscale coronareserve en de jaarrekening - Praktijkvraag

Deze praktijkvraag gaat in op de verwerking van de fiscale coronareserve in de jaarrekening. Op 6 mei 2020 is het Besluit Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis; (...

 Afgeven goedkeurende verklaring terwijl fraudeonderzoek niet is afgerond - Annotatie

Noot over een uitspraak van de Accountantskamer, waarbij een accountant de maatregel van berisping krijgt opgelegd in verband met het afgeven van een goedkeurende verklaring, terwijl een aangevange...

 COVID-19: zekerheid in onzekere tijden(?)

Ten tijde van het schrijven van dit voorwoord zijn in Nederland net per 1 juli 2020 de COVID-19-maatregelen versoepeld en leest men veel berichten dat we het ergste nu wel gehad hebben en we voorui...

 Praktische verslaggevingsissues voor puttable instrumenten in historisch perspectief

In dit artikel wordt ingegaan op de verslaggevingsissues die we in de praktijk zijn tegengekomen bij puttable financiële instrumenten sinds deze instrumenten als afzonderlijke ca...

 Art. 2:408 BW stelt niet meer eisen dan de richtlijn jaarrekening - Vrijstelling kan ook worden toegepast bij overname gedurende het boekjaar

De EU richtlijn jaarrekening 2013/34/EU (‘richtlijn jaarrekening’ of ‘richtlijn’) beoogt o.a. de voorschriften voor financiële verslaggeving te vereenvoudigen en te harmoniseren en de a...