Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

Verslaggeving, accountancy en toezicht

2020 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

dr. mr. C.J.A. van Geffen

Redactie

mr. dr. J.E. Brink- van der Meer
prof. dr. C. Camfferman
mr. M.A.J. Cremers
A. Dieleman RA
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
mr. A.N. Krol
B. Majoor
mr. A. de Neve
Annemarije B. Schoonbeek

Vaste medewerkers

mr. drs. J.B. Backhuijs
mr. J. Dinant
mr. J.F. Garvelink
dr. B. Kamp
mr. dr. G.P. Oosterhoff
mr. H.K.O. Reimers
drs. C.M. Roozen
prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA

Coördinerend redacteur

L. in 't Veld

Inleiding

COVID-19: zekerheid in onzekere tijden(?)

mr. drs. A.G. de Neve1

Ten tijde van het schrijven van dit voorwoord zijn in Nederland net per 1 juli 2020 de COVID-19-maatregelen versoepeld en leest men veel berichten dat we het ergste nu wel gehad hebben en we vooruit kunnen kijken naar economisch herstel. Anderzijds trekt Tedros Adhanom Ghebreyesus, voorzitter van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan de bel omdat de coronapandemie versnelt en gaat bijvoorbeeld de staat Californië weer terug in een lock down. Met de onzekerheid die gepaard gaat met de coronapandemie lijkt het dan ook allerminst gedaan. Rond dez... ...lees meer

Artikel

Praktische verslaggevingsissues voor puttable instrumenten in historisch pers...

drs. C.M. Roozen RA1

In dit artikel wordt ingegaan op de verslaggevingsissues die we in de praktijk zijn tegengekomen bij puttable financiële instrumenten sinds deze instrumenten als afzonderlijke categorie in de regelgeving zijn onderkend. De volgende onderwerpen worden in dit artikel behandeld: de classificatie van deze instrumenten in eigen- en vreemdvermogensinstrumenten; de puttable uitzondering onder IFRS (onder IFRS moeten putt... abonneren of dit artikel kopen.

Art. 2:408 BW stelt niet meer eisen dan de richtlijn jaarrekening - Vrijstell...

G.-P. den Hollander RA1

De EU richtlijn jaarrekening 2013/34/EU (‘richtlijn jaarrekening’ of ‘richtlijn’) beoogt o.a. de voorschriften voor financiële verslaggeving te vereenvoudigen en te harmoniseren en de administratieve lasten te verminderen, en definieert minimumvoorschriften voor financiële verslaggeving binnen de Europese Unie. Art. 23 richtlijn jaarrekening geeft vrijstellingen voor het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening die door de Nederlandse wetgever zijn opgenomen in art. 2:407 en 2:408 Burgerlijk Wetboek (BW). Art. 23 lid 4 onder a richtlijn jaarrekening stel... abonneren of dit artikel kopen.

Coronacrisis en wettelijke reserve deelneming

A. Dieleman RA1

De oronacrisis leidt tot diverse verslaggevingsvraagstukken, ook bij het bepalen van de wettelijke reserve deelneming (art. 2:389 lid 6 BW). Die zijn daarom relevant omdat:een wettelijke reserve deelneming bij veel Nederlandse rechtspersonen vaak de enige wettelijke reserve is die moet worden gevormd;er door deze wettelijke reserve een drempel ontstaat die bij de deelnemende rechtspersoon een maximum stelt aan dividenduitkeringen (omdat door de uitkering het vermogen niet lager mag worden dan de reserves die kr... abonneren of dit artikel kopen.

Verwerking fiscale coronareserve en de jaarrekening - Praktijkvraag

A. Dieleman RA1

Deze praktijkvraag gaat in op de verwerking van de fiscale coronareserve in de jaarrekening. Op 6 mei 2020 is het Besluit Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis; (Besluit noodmaatregelen coronacrisis)[2] geactualiseerd. Met die update is in het besluit de zogenaamde Fiscale reserve (verder aangeduid als ‘coronareseve’) opgenomen. De coronareserve is een fiscale reserve die als doel heeft verliezen die in 2020 als gevolg van de coronacrisis worden geleden al in de aangifte 2019 te verrekenen met de fiscale winst over dat jaar. Het voordeel daarva... abonneren of dit artikel kopen.

Afgeven goedkeurende verklaring terwijl fraudeonderzoek niet is afgerond - ...

A. Dieleman RA en mr. drs. J.F. Garvelink1

Noot over een uitspraak van de Accountantskamer, waarbij een accountant de maatregel van berisping krijgt opgelegd in verband met het afgeven van een goedkeurende verklaring, terwijl een aangevangen forensisch onderzoek naar fraude nog niet was afgerond.In deze uitspraak van de Accountantskamer[2] krijgt een accountant een berisping, omdat hij bij de controle van de jaarrekening van een vereniging onvoldoende opvolging gaf aan fraudesignalen. De accountant gaf ruim een week nadat hij op de hoogte raakte van een ingesteld forensisch onderzoek een goedkeurende verklaring af. Hij had... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Nationale ontwikkelingen RJ-Uiting 2020-4: Ontwerp-alinea’s RJ 213 ‘Vastgoedbeleggingen’, RJ 275 ‘Op aandelen gebaseerde betalingen’, RJ 290 ‘Financiële instrumenten’ en RJ 360 ‘Het kasstroomoverzicht’ – ABS Op 10 maart 2020 is de RJ-Uiting 2020-4 gepubliceerd. Bij de periodieke beoordeling van niet-wettelijke opties in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, heeft de RJ met deze uiting een aantal aanpassingen aangebracht in hoofdstukken 213, 275, 290 en 360. De RJ-uiting is in de vergadering van de RJ op 20 mei 2020 ongewijzigd vastgesteld.RJ-Uiting 2020-5: I... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS