Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2020 nr. 3

Verwerking fiscale coronareserve en de jaarrekening - Praktijkvraag

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Deze praktijkvraag gaat in op de verwerking van de fiscale coronareserve in de jaarrekening. Op 6 mei 2020 is het Besluit Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis; (Besluit noodmaatregelen coronacrisis)2 geactualiseerd. Met die update is in het besluit de zogenaamde Fiscale reserve (verder aangeduid als ‘coronareseve’) opgenomen. De coronareserve is een fiscale reserve die als doel heeft verliezen die in 2020 als gevolg van de coronacrisis worden geleden al in de aangifte 2019 te verrekenen met de fiscale winst over dat jaar. Het voordeel daarvan is dat rechtspersonen niet hoeven te wachten tot het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting over 2020 (ten minste een jaar later) om de verliesverrekening te effectueren. Bedoeling van het Besluit is om bedrijven een liquiditeitsvoordeel te verlenen omdat een verwacht toekomstig verlies een jaar eerder kan worden verrekend (door het naar voren halen van de carry-back). Het Besluit noem...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Jaarrekening op fiscale grondslagen

3. Jaarrekening op basis van Titel 9 BW2

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16260

Verder in 2020 nr.3

 Coronacrisis en wettelijke reserve deelneming

De oronacrisis leidt tot diverse verslaggevingsvraagstukken, ook bij het bepalen van de wettelijke reserve deelneming (art. 2:389 lid 6 BW). Die zijn daarom relevant omdat:een wettelijk...

 Verwerking fiscale coronareserve en de jaarrekening - Praktijkvraag

Deze praktijkvraag gaat in op de verwerking van de fiscale coronareserve in de jaarrekening. Op 6 mei 2020 is het Besluit Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis; (...

 Afgeven goedkeurende verklaring terwijl fraudeonderzoek niet is afgerond - Annotatie

Noot over een uitspraak van de Accountantskamer, waarbij een accountant de maatregel van berisping krijgt opgelegd in verband met het afgeven van een goedkeurende verklaring, terwijl een aangevange...

 COVID-19: zekerheid in onzekere tijden(?)

Ten tijde van het schrijven van dit voorwoord zijn in Nederland net per 1 juli 2020 de COVID-19-maatregelen versoepeld en leest men veel berichten dat we het ergste nu wel gehad hebben en we voorui...

 Praktische verslaggevingsissues voor puttable instrumenten in historisch perspectief

In dit artikel wordt ingegaan op de verslaggevingsissues die we in de praktijk zijn tegengekomen bij puttable financiële instrumenten sinds deze instrumenten als afzonderlijke ca...

 Art. 2:408 BW stelt niet meer eisen dan de richtlijn jaarrekening - Vrijstelling kan ook worden toegepast bij overname gedurende het boekjaar

De EU richtlijn jaarrekening 2013/34/EU (‘richtlijn jaarrekening’ of ‘richtlijn’) beoogt o.a. de voorschriften voor financiële verslaggeving te vereenvoudigen en te harmoniseren en de a...