Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2020 nr. 3

Afgeven goedkeurende verklaring terwijl fraudeonderzoek niet is afgerond - Annotatie

A. Dieleman RA en mr. drs. J.F. Garvelink1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Noot over een uitspraak van de Accountantskamer, waarbij een accountant de maatregel van berisping krijgt opgelegd in verband met het afgeven van een goedkeurende verklaring, terwijl een aangevangen forensisch onderzoek naar fraude nog niet was afgerond.

In deze uitspraak van de Accountantskamer2 krijgt een accountant een berisping, omdat hij bij de controle van de jaarrekening van een vereniging onvoldoende opvolging gaf aan fraudesignalen. De accountant gaf ruim een week nadat hij op de hoogte raakte van een ingesteld forensisch onderzoek een goedkeurende verklaring af. Hij had op dat moment geen kennis genomen van de inhoud van de verstrekte opdracht en heeft de uitkomsten van het forensisch onderzoek niet afgewacht.

1. Samenvatting feiten

De accountant tegen wie de tuchtklacht wordt ingediend controleert de jaarrekening over boekjaar 2017 van een vereniging. De vereniging heeft een algemeen bestuur en een tweehoofdige (niet-statutaire) directie. Klager w...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Samenvatting feiten

2. Intermezzo bevestigingsbrief en onafhankelijkheid

2.1. Bevestigingsbrief

2.2. Onafhankelijkheid

3. Toetsingskader accountant bij fraude

3.1. Standaard 240 NV COS

3.2. Artt. 26 Wta en 37 Bta

4. Effect op de controleverklaring

5. Een paar inleidende beschouwingen op de uitspraak

6. Bespreking uitspraak: verhouding tussen fraudeonderzoek en jaarrekeningcontrole

6.1. Fraudesignaal?

6.2. Geplande werkzaamheden

7. Resumé

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Dieleman RA en mr. drs. J.F. Garvelink1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16261

Verder in 2020 nr.3

 Coronacrisis en wettelijke reserve deelneming

De oronacrisis leidt tot diverse verslaggevingsvraagstukken, ook bij het bepalen van de wettelijke reserve deelneming (art. 2:389 lid 6 BW). Die zijn daarom relevant omdat:een wettelijk...

 Verwerking fiscale coronareserve en de jaarrekening - Praktijkvraag

Deze praktijkvraag gaat in op de verwerking van de fiscale coronareserve in de jaarrekening. Op 6 mei 2020 is het Besluit Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis; (...

 Afgeven goedkeurende verklaring terwijl fraudeonderzoek niet is afgerond - Annotatie

Noot over een uitspraak van de Accountantskamer, waarbij een accountant de maatregel van berisping krijgt opgelegd in verband met het afgeven van een goedkeurende verklaring, terwijl een aangevange...

 COVID-19: zekerheid in onzekere tijden(?)

Ten tijde van het schrijven van dit voorwoord zijn in Nederland net per 1 juli 2020 de COVID-19-maatregelen versoepeld en leest men veel berichten dat we het ergste nu wel gehad hebben en we voorui...

 Praktische verslaggevingsissues voor puttable instrumenten in historisch perspectief

In dit artikel wordt ingegaan op de verslaggevingsissues die we in de praktijk zijn tegengekomen bij puttable financiële instrumenten sinds deze instrumenten als afzonderlijke ca...

 Art. 2:408 BW stelt niet meer eisen dan de richtlijn jaarrekening - Vrijstelling kan ook worden toegepast bij overname gedurende het boekjaar

De EU richtlijn jaarrekening 2013/34/EU (‘richtlijn jaarrekening’ of ‘richtlijn’) beoogt o.a. de voorschriften voor financiële verslaggeving te vereenvoudigen en te harmoniseren en de a...