Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2020 nr. 3

Coronacrisis en wettelijke reserve deelneming

A. Dieleman RA1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De oronacrisis leidt tot diverse verslaggevingsvraagstukken, ook bij het bepalen van de wettelijke reserve deelneming (art. 2:389 lid 6 BW). Die zijn daarom relevant omdat:

  • een wettelijke reserve deelneming bij veel Nederlandse rechtspersonen vaak de enige wettelijke reserve is die moet worden gevormd;
  • er door deze wettelijke reserve een drempel ontstaat die bij de deelnemende rechtspersoon een maximum stelt aan dividenduitkeringen (omdat door de uitkering het vermogen niet lager mag worden dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden (art. 2:216 lid 1 BW)); en
  • bij het bepalen van de omvang van de wettelijke reserve deelneming onzekerheden bestaan als gevolg van a) de flexibilisering van het BV-recht (sinds 2012); en b) de coronacrisis (sinds 2020).

In dit artikel besteed ik (kort) aandacht aan de formele bepalingen in het BW over de w...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wettelijke reserve deelneming

3. Uitkeringsplicht art. 2:216 BW vs. zorgplicht art. 2:9 BW

4. Uitkeringen na balansdatum tot moment vaststellen jaarrekening

5. Gevolgen coronacrisis na balansdatum

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Dieleman RA1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16259

Verder in 2020 nr.3

 Coronacrisis en wettelijke reserve deelneming

De oronacrisis leidt tot diverse verslaggevingsvraagstukken, ook bij het bepalen van de wettelijke reserve deelneming (art. 2:389 lid 6 BW). Die zijn daarom relevant omdat:een wettelijk...

 Verwerking fiscale coronareserve en de jaarrekening - Praktijkvraag

Deze praktijkvraag gaat in op de verwerking van de fiscale coronareserve in de jaarrekening. Op 6 mei 2020 is het Besluit Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis; (...

 Afgeven goedkeurende verklaring terwijl fraudeonderzoek niet is afgerond - Annotatie

Noot over een uitspraak van de Accountantskamer, waarbij een accountant de maatregel van berisping krijgt opgelegd in verband met het afgeven van een goedkeurende verklaring, terwijl een aangevange...

 COVID-19: zekerheid in onzekere tijden(?)

Ten tijde van het schrijven van dit voorwoord zijn in Nederland net per 1 juli 2020 de COVID-19-maatregelen versoepeld en leest men veel berichten dat we het ergste nu wel gehad hebben en we voorui...

 Praktische verslaggevingsissues voor puttable instrumenten in historisch perspectief

In dit artikel wordt ingegaan op de verslaggevingsissues die we in de praktijk zijn tegengekomen bij puttable financiële instrumenten sinds deze instrumenten als afzonderlijke ca...

 Art. 2:408 BW stelt niet meer eisen dan de richtlijn jaarrekening - Vrijstelling kan ook worden toegepast bij overname gedurende het boekjaar

De EU richtlijn jaarrekening 2013/34/EU (‘richtlijn jaarrekening’ of ‘richtlijn’) beoogt o.a. de voorschriften voor financiële verslaggeving te vereenvoudigen en te harmoniseren en de a...