Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2020 nr. 3

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Nationale ontwikkelingen

RJ-Uiting 2020-4: Ontwerp-alinea’s RJ 213 ‘Vastgoedbeleggingen’, RJ 275 ‘Op aandelen gebaseerde betalingen’, RJ 290 ‘Financiële instrumenten’ en RJ 360 ‘Het kasstroomoverzicht’ – ABS

Op 10 maart 2020 is de RJ-Uiting 2020-4 gepubliceerd. Bij de periodieke beoordeling van niet-wettelijke opties in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, heeft de RJ met deze uiting een aantal aanpassingen aangebracht in hoofdstukken 213, 275, 290 en 360. De RJ-uiting is in de vergadering van de RJ op 20 mei 2020 ongewijzigd vastgesteld.

RJ-Uiting 2020-5: Impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019, RJ-Uiting 2020-6: Voorbeeldteksten impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019 en RJ-Uiting 2020-7: Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid – ABS

Op 26 maart 2020 is RJ-Uiting 2020-5 gepubliceerd inzake de impact van de uitbraak van het coronavirus op de jaarverslaggeving 2019. In deze RJ-uiting wordt weergegeven wat de belangrijks...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Nationale ontwikkelingen

RJ-Uiting 2020-4: Ontwerp-alinea’s RJ 213 ‘Vastgoedbeleggingen’, RJ 275 ‘Op aandelen gebaseerde betalingen’, RJ 290 ‘Financiële instrumenten’ en RJ 360 ‘Het kasstroomoverzicht’ – ABS

RJ-Uiting 2020-5: Impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019, RJ-Uiting 2020-6: Voorbeeldteksten impact coronavirus op de jaarverslaggeving 2019 en RJ-Uiting 2020-7: Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid – ABS

RJ-Uiting 2020-8: Impact fiscale coronareserve op de jaarverslaggeving 2019 – ABS

RJ-Uiting 2020-9: Handreiking D3 ‘Handreiking bij de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen’ (kleine en microrechtspersonen) – ABS

RJ-Uiting 2020-10: Ontwerp-alinea verwerking baten uit nalatenschappen (RJ 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ en RJk C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’) – ABS

RJ-Uiting 2020-11: Ontwerp-Richtlijn: verduidelijking toepassing combinatie 3 in de enkelvoudige jaarrekening en waardering vastgoed voor eigen gebruik in enkelvoudige jaarrekening moedermaatschappij – ABS

Uitspraak van het CBb van 19 mei 2020, ECLI:NL:CBB:2020:344 – ABS

Consultatiereactie AFM inzake de herziening van de NFRD van 8 juni 2020 – ABS

Wetgevingsbrief AFM van 30 maart 2020 en de reactie daarop van de Minister van Financiën – ABS

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) – ABS

Internationale ontwikkelingen

IASB: afronding diverse onderhoudsprojecten – CC

IASB: amendement IFRS 16 in verband met Covid-19 – CC

IASB: amendementen IFRS 17 gepubliceerd – CC

EFRAG: voorbereidingen voor standaarden omtrent niet-financiële verslaggeving – CC

IIRC: herziening Framework – CC

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/16262

Verder in 2020 nr.3

 Coronacrisis en wettelijke reserve deelneming

De oronacrisis leidt tot diverse verslaggevingsvraagstukken, ook bij het bepalen van de wettelijke reserve deelneming (art. 2:389 lid 6 BW). Die zijn daarom relevant omdat:een wettelijk...

 Verwerking fiscale coronareserve en de jaarrekening - Praktijkvraag

Deze praktijkvraag gaat in op de verwerking van de fiscale coronareserve in de jaarrekening. Op 6 mei 2020 is het Besluit Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis; (...

 Afgeven goedkeurende verklaring terwijl fraudeonderzoek niet is afgerond - Annotatie

Noot over een uitspraak van de Accountantskamer, waarbij een accountant de maatregel van berisping krijgt opgelegd in verband met het afgeven van een goedkeurende verklaring, terwijl een aangevange...

 COVID-19: zekerheid in onzekere tijden(?)

Ten tijde van het schrijven van dit voorwoord zijn in Nederland net per 1 juli 2020 de COVID-19-maatregelen versoepeld en leest men veel berichten dat we het ergste nu wel gehad hebben en we voorui...

 Praktische verslaggevingsissues voor puttable instrumenten in historisch perspectief

In dit artikel wordt ingegaan op de verslaggevingsissues die we in de praktijk zijn tegengekomen bij puttable financiële instrumenten sinds deze instrumenten als afzonderlijke ca...

 Art. 2:408 BW stelt niet meer eisen dan de richtlijn jaarrekening - Vrijstelling kan ook worden toegepast bij overname gedurende het boekjaar

De EU richtlijn jaarrekening 2013/34/EU (‘richtlijn jaarrekening’ of ‘richtlijn’) beoogt o.a. de voorschriften voor financiële verslaggeving te vereenvoudigen en te harmoniseren en de a...