Tijdschrift voor Staatssteun Staatssteun, markt & overheid en openbare diensten 2020 nr. 2

De toepassing van het staatssteunrecht ten tijde van COVID-19

mr. T.J. Binder1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1

De uitbraak van de COVID-19-pandemie behoeft eigenlijk geen introductie. Sinds het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op 27 februari 2020 melding maakte van de eerste diagnose in Nederland, staat ons leven op de kop. Op 7 mei 2020 zijn in Nederland 41.774 personen positief getest, 11.192 personen opgenomen in het ziekenhuis en 5.288 personen overleden ten gevolge van COVID-19.2 De pandemie vormt in de eerste plaats een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Daarnaast hebben COVID-19 en in het bijzonder de ingrijpende overheidsmaatregelen om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen, ontegenzeggelijk verstrekkende gevolgen voor de economie. Veel ondernemingen worden zwaar getroffen en kijken naar de overheid voor financiële bijstand.

In deze bijdrage bespreek ik de toepassing van het staatssteunrecht ten tijde van COVID-19. Daartoe sta ik allereerst kort en voor de volledigheid stil bij de noodzaak tot het verlene...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding [1]

2. De noodzaak tot het verlenen van staatssteun

3. De gebruikelijke mogelijkheden tot steunverlening

3.1. Geen staatssteun

3.2. Geen aanmeldingsverplichting

3.3. Reddingssteun

4. De bijzondere mogelijkheden tot steunverlening

4.1. Art. 107 lid 2 onder b VWEU

4.2. Art. 107 lid 3 onder b VWEU

4.3. De tijdelijke kaderregeling

5. Slotwoord

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. T.J. Binder1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvS/16264

Verder in 2020 nr.2

 Redactioneel

Als redactie hopen wij dat u deze editie van het Tijdschrift van Staatsteun in goede gezondheid leest. Het is een understatement om op te merken dat we in bijzondere tijden leven. Velen van ons zul...

 De toepassing van het staatssteunrecht ten tijde van COVID-19

[1]De uitbraak van de COVID-19-pandemie behoeft eigenlijk geen introductie. Sinds het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op 27 februari 2020 melding maakte van de eer...

 Nationale rechters als volwaardige ‘staatssteunrechters’: eindelijk beterschap?

In deze bijdrage wordt ingezoomd op een recente studie van een consortium dat in opdracht van de Europese Commissie onderzocht hoe nationale rechtscolleges tussen 2007 en 2017 hebben opgetreden ...

 Europese Commissie

januari t/m maart 2020BeleidMaatregelen Europese Commissie betreffende de COVID-19-crisisGezien de huidige situatie, kon het niet anders dan deze bijdrage te beginnen met een bespreking van een aan...

 Arrangements For Granting Rescue and Restructuring Aid To Airlines and Their Assessment

Aviation plays a fundamental role in the European economy. In the ‘90s the air transport market was faced with substantial liberalization and it led to a more competitive market. As a result old...

 Commissiebesluiten tot het openen van de formele onderzoeksfase: trends en kenmerken van staatssteunmaatregelen in formele onderzoeken

Deze bijdrage brengt de kenmerken van staatssteunmaatregelen waarvoor in de periode tussen 2004 en 2018 door de Europese Commissie een formeel onderzoek werd geopend in kaart en evalueert de gev...